Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - plan 6035 og plan 6036

Aabø, Magnhild Heidi Endret:05.04.2020 00:27
Plan%206035%20og%206036

Det blir med dette varslet oppstart for plan 6035 områderegulering for Storforshei og plan 6036 detaljregulering for ​Ørtfjellområdet. Begge planene skal bidra til å sikre jernmalmressursene og gi forutsibare rammer for allmennheten, forvaltning og tiltakshaver. 

​Arbeidet med nye reguleringsplaner med konsekvensutredninger for Rana Gruber AS' virksomhet er satt i gang, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9. Og med dette følger også at forslag til felles planprogram for planene, legges ut til høring og offentlig ettersyn. 

Hva betyr høring og offentlig ettersyn?

Høring og offentlig ettersyn betyr at alle som er berørt av planforslaget kan si sin mening eller komme med opplysninger de mener har betydning for saken. 

Hva er formålet med planene?

Formålet med områdereguleringen er å sikre jernmalmressursene ved overordnede føringer for Rana Grubers virksomhet. Men også gi forutsigbare rammer for allmennheten, forvaltningen og tiltakshaver. Formålet med detaljreguleringsplanen er å gi rammer for bruk av jernmalmressursen i Ørtfjellområdet, men også vurdere tiltakets virkninger på miljø og samfunn. 

Forslagsstiller og plankonsulent

Reguleringsplanene blir fremmet av forslagsstiller Rana Gruber AS og utarbeidet av plankonsulent Asplan Viak AS

Har du innspill til planarbeidet?

Dersom du har innspill eller merknader til planarbeidet eller til selve planprogrammet, må du sende det inn før 1. april 2020. Send dem på e-post til hjalmar.tenold@asplanviak.no eller i posten til Asplan Viak AS v/Hjalmar Tenold, Pb. 24, 1300 Sandvika. Send gjerne kopi til magnhild.heidi.aabo@rana.kommune.no eller per post til Rana kommune, Pb. 173, 8601 Mo i Rana. 

Vi ber om at du tydelig merker innspillet om det skal gjelde for områdereguleringen eller detaljreguleringen.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med plankonsulent Hjalmar Tenold ved Asplan Viak AS, tlf. 41 61 27 29. 

Du kan også kontakte sakbehandler ved seksjon for kart og arealplan i Rana kommune, tlf. 75 14 52 44. 

Planprogrammet ligger digitalt under "Plandokumenter". Trykte utgaver av planprogrammet ligger tilgjengelig på servicetorget og Rana bibliotek. 

Opprettet: 07.02.2020 15:05