Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - plan 5018 batterifabrikk ved Langvassheia

Aabø, Magnhild Heidi Endret:22.03.2021 00:27
Plan%205018%20Varsel%20oppstart

Blå stiplet strek viser foreslått planområde for battericellefabrikk ved Langvassheia. 

Planen skal legge til rette for etablering av en battericellefabrikk. En fabrikk som dette krever stor plass. Forslagsstiller har vurdert flere plasser som mulige lokasjoner for en batterifabrikk i Rana kommune. I dette arbeidet har de kommet fram til at Langvassheia har vist seg å være et realistisk og relevant alternativ mot lokaliteten ved Stormoen.   

Arbeidet med ny reguleringsplan med konsekvensutredning for battericellefabrikk er satt i gang, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9. Og med dette følger også at forslag til planprogram legges ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Hva er et planprogram? 

Forslag til planprogram beskriver formålet med planarbeidet, hvilke problemstillinger som er viktige for miljø og samfunn og hvilke utredninger det er behov for. Planprogrammet nevner også aktuelle alternativer for lokalisasjon og gjør rede for planprosessen både med frister, deltakere og opplegg for medvirkning. 

Reguleringsplanen blir fremmet av forslagsstiller Freyr AS og utarbeidet av plankonsulent Norconsult AS

Hva betyr høring og offentlig ettersyn?

Høring og offentlig ettersyn betyr at alle som er berørt av planforslaget kan si sin mening eller komme med opplysninger de mener har betydning for saken. 

Har du innspill til planarbeidet?

Dersom du har innspill eller merknader til planarbeidet eller til selve planprogrammet, må du sende det inn før 21. mars 2021. Send det da til Norconsult AS

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med Tuva Daae ved Norconsult AS, tlf. 75 12 94 02. 

Forslag til planprogram og andre dokumenter i saken ligger digitalt under "Plandokumenter" til høyre på siden. Trykte utgaver av planprogrammet ligger tilgjengelig på servicetorget og Rana bibliotek. 


Opprettet: 04.01.2021 13:43