Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Varsel om oppstart av planarbeid - Plan 8077 Kisveien 2

Rian, Monica Devik Endret:20.05.2020 11:01
Kisveien%202%20_%20hjemmeside
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at det skal kunne bygges flere boliger innenfor planområdet. Planforslaget innebærer at det skal kunne bygges inntil fem tomannsboliger på planområdet samt felles garasjeanlegg, parkeringsplass og lekeplass.


​Iht. plan- og bygningsloven § 12 – 8 varsles med dette at det igangsettes planarbeid for Kisveien 2, eiendommene med gnr/bnr 133/66 og 133/69. Området er i dag avsatt til/regulert til boligformål i kommuneplanens arealdel/i reguleringsplan for Ånes-Kråkdalen.

I forbindelse med oppstartsmøtet, avholdt med Rana kommune 03.04.202 ble planforslaget vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning etter plan og bygningsloven. Her ble det konkludert med at planforslag med tiltak ikke omfattes av forskriften og skal da ikke behandles etter denne.

Referatet fra oppstartsmøtet, planinitiativet og ros-analysen i plansaken ligger tilgjengelig under "Plandokumenter" på denne siden.

Innspill til planarbeidet sendes stein hamre arkitektkontor as, Halvor Heyerdahls veg 1, 8626 Mo i Rana eller på e-post; ingrid.bjorklid@shaas.no innen 12.06.20

Mottatte innspill vil inngå i planbeskrivelsen og oversendes til kommunene sammen med øvrige plandokumenter.Opprettet: 20.05.2020 10:38