Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Vann- og avløpsfaktura 2017

Jørgensen, Kari Endret:27.02.2017 10:07 Emneord (los) Forsiden
vaske%20hender

Gebyrer på vann og avløp er økt noe i forhold til ​2016. Gebyr på vann er økt med 15 %, mens gebyr for avløp er økt med 10%.

​Avsetninger på selvkostfond forventes brukt opp i løpet av økonomiplanperioden 2017-2020. Årsbudsjettet for 2017 har en økt ramme på 7,4 mill. kr i forhold til 2016 som balanseres mot økte gebyrinntekter.

 

Tidligere store investeringer, blant annet nytt Mo vannverk og nytt avløpsrenseanlegg på Mjølanodden, fører til økte kapitalkostnader.  I tillegg overtok Vann og avløp i 2014 drift av overvannsnettet som medførte økte kostnader.

Satsningsområdene fremover vil i stor grad være rehabilitering av ledningsnett og tilpasninger til

kommende klimautfordringer. Det må også utredes og bygges nytt avløpsrenseanlegg på Moskjæran.

 

Vann- og avløpsgebyr, samt gebyrforskriftene, finner du ved å åpne hyperkoblingen:
http://www.rana.kommune.no/vann_avlop/Gebyr

 

Sjekk også side 68 i Budsjett og Økonomiplan 2017:
ttp://www.rana.kommune.no/budsjett og økonomiplan 2017

 

 

Opprettet: 27.02.2017 09:55