Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2021 – 2030 til høring

Jørgensen, Kari Endret:03.09.2020 08:40
temaplan

​Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2021 – 2030 er utarbeidet for å sikre en effektiv og målrettet kommunal ressursbruk innenfor området idrett-, friluftsliv og annen uorganisert fysisk aktivitet. Planen ivaretar også de krav som er satt for at søkere fra Rana kommune skal kunne søke om å få tildelt spillemidler. Høringsfrist er satt til 20.8.2020

Planen har endret status fra Kommunedelplan til Temaplan etter vedtak i Kommunestyret Sak 214/19 der Kommunestyret gjorde slikt vedtak:

Kommunedelplan idrett og friluftsliv endrer status fra kommunedelplan til temaplan. Nytt navn blir Temaplan idrett og friluftsliv 2021-2030.

Planen er utformet slik at den skal være mest mulig konkret og handlingsrettet.

Planen er i hovedsak en videreføring av den retning og de føringer som ble vedtatt i forbindelse med Kommunestyrets vedtak i forbindelse med sak 96/16: ``Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2017 – 2020``

Planen er utarbeidet med bakgrunn i samfunnsøkonomiske rammer og prognoser for planperioden. 

Gjennomføring av mål og tiltak beskrevet i planen vil være avhengig av et nært samarbeid mellom Rana kommune, lag, foreninger og eksterne finansieringsaktører.

Planen er delt i fire hoveddeler. Del 1 formulerer grunnlaget for de tiltak som er foreslått i del 3. Del 2 evaluerer tidligere plan samt peker på hovedutfordringer og angir hovedmålet for arbeidet i perioden 2021 – 2030. Del 4 angir hvordan planen skal realiseres og følges opp.

Kontaktinformasjon:
Pål Homnes
park og idrettsanlegg
Tlf.: 451 45 327


 Høringsinnspill

Vi ønsker innspill fra innbyggerne i Rana. Vil du si din mening?
Benytt vårt 
elektronisk skjema eller send din uttalelse til Rana kommune, Pb. 173, 8601 Mo i Rana innen 20.8.2020.
Merk eposten/innspill med, Sak: 2020/1457.
Opprettet: 16.06.2020 12:18