Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Solide regnskapstall i Rana kommune

Gisnås, Geir Endret:08.04.2019 14:10
Robert%20Pettersen2%20Foto%20Bjørn%20Leirvik

​Rådmann Robert Pettersen er godt fornøyd årsregnskapet i Rana kommune. (Foto: Bjørn Leirvik)

​Langsiktig og bærekraftig økonomistyring gir resultat. Rana kommune avleverer et solid årsregnskap også i 2018. Rådmann Robert Pettersen er fornøyd med å kunne levere et regnskapsmessig overskudd på 44,5 millioner kroner i et år preget av store omstillingsprosesser. 

Årsregnskapet for Rana kommune viser solide resultat med god kontroll på drifta. 20 millioner kroner er overført overskudd fra driften i 2017. Årsoppgjøret avdekket lavere pensjonsutgifter enn budsjettert noe som også bidrar til resultatet. Ellers er driftsresultatene for 3. år på rad preget av høyere skatteinngang enn forutsatt i statsbudsjettet.

Totale driftsinntekter i 2018 var 2,15 mrd.kr. Det ble investert for 293 millioner kroner.

Rana kommune leverer gode tjenester til innbyggerne. Ureviderte regnskapstall viser et netto driftsresultat på 116 millioner kroner. Dette utgjør 5,4 prosent av driftsinntektene i 2018, mot 4,7 prosent i 2017. Bedre resultat forklares med ekstrainnbetalinger fra Terra-oppgjør. Gode resultat over flere år gir kommunen handlingsrom og midler til egenkapital til planlagte investeringer. I 2018 overføres 64 millioner kroner til egenkapital til investering.

«En sunn og langsiktig økonomistyring gir et solid fundament for investeringer og drift.  Det er viktig for kommunen å ha økonomi til å være samfunnsbygger. Årets resultat gjør oss bedre rustet til å realisere oppgaver som flyplass og dypvannskai. Resultatet bidrar til at vi kan gjennomføre viktige investeringer som skoleløftet, samtidig som kommunens velferdstjenester ivaretas på en god måte» sier rådmann Robert Pettersen.

Fortsatt omstilling nødvendig
Rana kommune har i løpet av de siste årene arbeidet målrettet for å styrke økonomien og etablere gode tjenester tilpasset de økonomiske rammene.  Omstilling gir virkning: fra merforbruk i drifta i 2015 til mindreforbruk i 2016, 2017 og i 2018. Dette viser at kommunens ansatte håndterer omstilling, og at økonomistyringen er god.

Rådmann Robert Pettersen er spesielt fornøyd med at tjenesteområdene leverer i et år med omstillingsutfordringer og omorganiseringer.

Ytterligere informasjon og kommentarer om regnskapstallene fås av:
Rådmann                           Robert Pettersen            mob tlf.: 900 48 541, eller
Økonomi-/HR-sjef           Hege Nygård                    mob tlf.: 952 54 415

Opprettet: 15.02.2019 11:28