Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Samisk(e) parallellnavn for Rana kommune

Jørgensen, Kari Endret:27.05.2020 10:46
skilt%20Rana%20kommune

​Rana kommune inviterer alle, særlig organisasjoner knyttet til samisk tradisjon, til å uttale seg om saken. Frist for å sende inn uttalelse er 14. august.

Etter fullmakt fra Rana kommunestyre i sak PS 36/20 har rådmannen i dag tatt opp navnesak for å komme fram til ett eller flere samiske parallellnavn for Rana kommune.

Navnesaken omfatter

  • Raane med kommunenavnet Raanen tjïelte (sørsamisk) ev. Ran/Ranen
  • Ruovat med kommunenavnet Ruovda suohkan (pitesamisk med lulesamisk rettskriving)
  • Måehvie, Mååfe med kommunenavnet Måehvien eller Mååfen tjïelte (sørsamisk tettstedet/byen).

Kommunestyret har gitt sin fullmakt etter det saksframlegget med vedlegg som følger vedlagt. I ettertid har administrasjonen funnet fram noen opplysninger som kan være av interesse for høringsparter.
Dette gjelder 
  • Sametingets uttalelse datert 23.04.15 angående samisk navn på Mo kirke. Her framkommer nye opplysninger om navnebruken på svensk side, og det er grunnen til at Mååfe er tatt med som mulig skrivemåte for samisk navn på byen.
  • I Sametingets foreløpige tilrådingen datert 20.05 2009, er Ruovat tilrådd som områdenavn, som gir kommunenavnet Ruovda suohkan. Vi har undersøkt navnebruken hos Carl Johansson: Mujto – minnen från jäger och fiskartiden och den gamla renkonstens dagar (Umeå 1989). Johansson var av en reineierfamilie som brukte området fra Arjeplog og vestover både nord- og sør om Svartisen. I hans minner omtales området «Norska Ran» og navneleddet ‘ruovda’ fins bare i Bajep og Vuolep Ruovdajávrre, på norsk Nordre og Søre Bjøllåvatnet. Mujto er et kildeskrift som er lite brukt.

Vi ber høringspartene være oppmerksom på problematikken rundt to samiske parallellnavn. Det er redegjort litt for dette i saksframlegget, og det er stilt spørsmål om bynavnet, som også var det opprinnelige navnet på soknet og kommunen, kan brukes som et felles samisk kommunenavn. 

Samisk(e) parallellnavn for Rana fastsettes i to trinn. Først må kommunen ha på plass de navnealternativene som kan brukes som kommunenavn. I neste trinn samler kommunen seg om det eller de navnene som det søkes til Kongen i statsråd om godkjenning som kommunenavn etter kommuneloven. Siden det i utgangspunktet ikke er et åpenbart, samlende alternativ, er det svært viktig at denne første avklaringen gjøres skikkelig og grundig.

Frist for høringsuttalelse er satt til 14. august 2020.
Uttalelsen sendes postmottak@rana.kommune.no eller Rana kommune, Postboks 173, 8610 Mo i Rana. 
Spørsmål om saken kan rettes til Trond Ørjan Møllersen på trond.orjan@outlook.com eller på tlf. 913 02 432. Opprettet: 27.05.2020 10:35