Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Søknader om tillatelse til kjøring med snøskuter

Petersen, Elin Margrethe Endret:15.09.2020 08:49
Snøskuter

På forsommeren sendte Klima- og miljødepartementet forslag til endringer i motorferdselsregelverket på høring. Høringsfristen var 1. august, og de jobber nå med en eventuell endring av loven.

Det er foreslått flere endringer. Én av disse, er at det ikke lenger skal være et krav at hytta må ligge mer enn 2,5 kilometer fra nærmeste brøytede bilvei for å kunne få tillatelse til å kjøre snøskuter for transport av bagasje og utstyr. Det er også oppe til vurdering om det skal bli begrensninger i antall turer og krav om kjørebok.

Vi har vært i kontakt med departementet, og der sier de at Stortinget ønsker å få saken til behandling i begynnelsen av oktober.

Hvis det blir endringer i loven, får det betydning for hva kommunen kan og ikke kan gi tillatelse til. For at du eventuelt skal slippe å søke på nytt, blir ikke søknader behandlet før tidligst i uke 42 som starter 12. oktober.

Skulle det vise seg at det tar mye lengre tid før en endring trer i kraft, kommer vi til å begynne å behandle søknader etter det regelverket som gjelder i dag. 

Vi oppfordrer deg likevel til å søke allerede nå. Grunnen til det er at når vi behandler søknader, gjør vi det i den rekkefølgen vi fikk dem inn. Altså - jo tidligere du søker, jo lenger frem i køen kommer du.   


Du finner mer informasjon om snøskuterkjøring på hjemmesiden vår under motorferdsel i utmark
 


Opprettet: 11.09.2020 12:35