Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Rehabilitering av Kallvassdammen - konsekvenser for snøskuterløype fra Jordbru

Petersen, Elin Margrethe Endret:05.03.2015 09:41 Emneord (los) Forsiden
Svart%20snøscooter

​Statkraft har fått pålegg fra NVE om å rehabilitere Kallvassdammen i henhold til ny damsikkerhetsforskrift av 2010. Dette får konsekvenser for hytteeiere som kjører snøskuter fra Jordbru.

​Oppstart for prosjektet er medio mars 2015. Av sikkerhetsmessige grunner kommer Statkraft til å stenge veien fra Jordbru for all ferdsel så lenge arbeidet pågår. Det er i den forbindelse staket ut ny trasé mellom Jordbru og hyttene i "Storkallvatnet" som skal brukes i anleggsperioden. Traséen går fra Jordbru opp til Damtjønna, nordøst for Damtjønnfjellet og ned på vatnet (se kart i høyremenyen).

Ved eventuelle store mengder overvann på Kallvatnet kan trasé over Tusenogenmetertjønna brukes. Denne skal kun brukes dersom det ikke er mulig å kjøre over isen. Reindrifta i området skal varsles ved bruk av denne traséen. Området tilhører Ildgruben reinbeitedistrikt. Ta kontakt med distriktsleder Stig Lifjell, telefon 90 84 70 93, ved varsling.

Arbeidet vil i første omgang pågå til ca. november/desember 2015.

Opprettet: 05.03.2015 09:08