Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Reguleringsplan vedtatt - Plan 6027 Detaljregulering for steinbrudd øst for Krokstrand

Klausen, Kristin Brekke Endret:16.09.2014 14:45 Emneord (los) Forsiden
Bilde%20reguleringsplan%20Krokstrand

​Formålet med reguleringen er å legge til rette for steinbrudd/ masseuttak av granittisk gneis. Steinmassene fra bruddet søkes utnyttet til lokale formål, i hovedsak til vegbygging.

​​Planen omfatter i hovedsak formålet «Steinbrudd og masseuttak».

Adkomst til og fra steinbruddet skal skje via eksisterende avkjørsel fra E6 mot Krokstrand stasjon.


Rundt steinbruddet reguleres det inn en vegetasjonsskjerm. Vegetasjonsskjermen har i hovedsak til hensikt å visuelt dempe inngrepet og ta hensyn til dyretråkk i området, spesielt elgtråkk. I vegetasjonsskjermen rundt bruddet etableres det en faresone på 17-20 m for sikring i forbindelse med drift (sprenging).

 

Reguleringsplanen ble vedtatt av Kommunestyret i Rana den 02.09.14.

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter forvaltningslovens regler. Fylkesmannen er klageinstans. Eventuell klage må være framsatt skriftlig overfor Rana Kommune, plan- og ressursutvalget, innen 3 uker.

 

Dokumenter i vedtatt plan:

icpdfSaksprotokoll

icpdfSaksframlegg

icpdfPlankart 

icpdfBestemmelser

icpdfPlanbeskrivelse

icpdfPlanbeskrivelse fra forslagsstiller

Opprettet: 15.09.2014 09:54