Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Rana kommunes bærekraftstatus

Olsen, Connie Slettan Endret:09.06.2020 11:06
Bærekrafthjulet for Rana kommune

​Bærekrafthjulet for Rana kommune.

​Tirsdag 9. juni ble Rana kommunes bærekraftstatus offentliggjort.

Det er første gang globalt at en analyse av bærekraft er gjennomført i flere byer i samme land samtidig. Norge er først ute, og Rana er en av 12 kommuner som har deltatt i denne FN-baserte undersøkelsen.

Bærekraftstatus
Resultatene presenteres som et hjul med fargekodene grønn, gul eller rød, og viser status for bærekraftdimensjonene sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Rana har samlet inn tall for ca. 90 indikatorer fordelt på 22 temaområder, alt fra bredbåndsdekning, sysselsetting og drikkevannsforsyning, til CO2-utslipp, valgdeltakelse og antall km sykkelveier.

Høyt CO2-utslipp
- Resultatene skal gjennomgås og tolkes mer nøye i samarbeid med FN og de andre kommunene som har gjennomført analysen.  Det vi kan si nå er at Rana indikerer grønt på den sosiale og miljømessige bærekraftsdimensjonen. Kommunen scorer imidlertid dårlig på noen indikatorer, blant annet høyt energiforbruk og høyt CO2-utslipp. Dette ser vi i sammenheng med industriparken. Også energibruk på kommunale bygg, vannlekkasjer, rensing av avløpsvann og høyt forbruk av drikkevann gir dårlig score, og representerer derfor forbedringspotensialer for kommunen, sier rådmann Robert Pettersen.

Transport trekker ned
Når det gjelder den økonomiske dimensjonen får Rana gult, som indikerer at kommunen ikke er bærekraftig. Det som trekker ned gjelder i hovedsak transport. Rana har en stor andel private kjøretøy, og det er ikke etablert ordninger for bildeling eller utleie av sykler. Dessuten har Rana en relativt lav andel lavutslippskjøretøy. 

- Vi får også trekk for tilgjengelighet av offentlig transport, og lav grad av trafikkovervåkning på veistrekninger og veikryss. Samlet bidrar disse indikatorene til å trekke ned totalscoren på økonomisk bærekraft, sier Pettersen.

Analysen er gjennomført i mange byer rundt om i verden. Ikke alle indikatorer er like relevante for Rana. Resultatene må derfor tolkes i en lokal sammenheng og skal være et supplement til den kunnskapen kommunen allerede har lokalt.

Skjønnsmidler til bærekraft
Bærekraft vil være overordnet i all planlegging i Rana kommune i årene fremover. Kommunen har derfor søkt og fått innvilget skjønnsmidler av Fylkesmannen til to bærekraftprosjekt. Disse er:

  • 400 000 kroner til Bærekraftløftet:
    Dette prosjektet innebærer blant annet forankring av FNs klima- og bærekraftsmål i egen kommune, utvikle metoder for å implementere bærekraftsmålene i plan- og styringssystemene, lederutvikling, og etablere arena som fremmer mobilisering, innovasjon og samskaping.
  • 300 000 kroner til formidling av KØB
    KØB står for Kommunal økonomisk bærekraft og er en økonomisk modell som er utviklet i samarbeid med Rana kommune og Handelshøgskolen, Nord Universitet for økonomisk bærekraft i kommuner. Fylkesmannen har innvilget Rana kommune 300 000 kroner til formidling av modellen.

Les hele analysen
I perioden fra i dag og fram til 18. juni vil samtlige analyser fra alle 12 kommunene i Norge bli publisert på nettstedet: http://www.learningsociety.net

Hele analysen og bærekrafthjulet til Rana kommune er nå tilgjengelig og kan leses her.

Bærekraftstatus for Rana kommune

Opprettet: 09.06.2020 10:30