Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Rana kommune trenger deg til å være støttekontakt!

Jørgensen, Kari Endret:08.01.2020 07:41
kafe%20med%20eldre

​Å gå på kafè med noen som trenger  å komme seg ut av hjemmet,  kan være en av oppgavene som en støttekontakt har

En støttekontakt bidrar til at mennesker med ulike behov for hjelp får et trygt, aktiv og meningsfullt tilbud gjennom sosial og fysisk aktivitet. Støttekontakten jobber med enkeltpersoner. 

Seksjon psykisk helse og rus v/ Rana kommune har ansvaret for å skaffe støttekontakt til personer fra 18 år og oppover, etter vedtak fra tildelingskontoret til følgende grupper: 


Til eldre med lite sosialt nettverk.

Det gjelder i hovedsak eldre ensomme med lite eller fraværende nettverk som har behov for en person som kan følge og bistå til ulike sosiale aktiviteter utenfor hjemmet.


Til personer med psykiske helseutfordringer.

Det er her snakk om ulike tilstander som gjør at den enkelte sliter med å komme seg ut fra hjemmet og delta i ulike sosiale settinger. Det kan for eksempel være sosial angst som gjør det vanskelig å gå ut på kafe, handle, ta buss etc. uten en støtteperson.


Til personer med rusmiddelavhengighet.

Personer som arbeider med å holde seg borte fra rusmidler trenger ofte en støtteperson som kan hjelpe til med å få etablert sosial kontakt utenfor sitt tidligere, ofte belastede, nettverk. Støttekontakten kan bidra til at brukeren bedre mestrer en hverdag uten rusmidler. 
 

Generelt.

Du må ha mulighet til å følge personer over tid og, og bidra til å gi dem en trygg og mere aktiv hverdag. Tid på dagen tilpasses mellom bruker og deg som støttekontakt.

Arbeidsoppgaver.

Oppgavene består i hovedsak av å følge brukeren ut av bolig, gå turer, dra på kafé, kino og ellers gi mulighet for deltakelse i ulike sosiale aktiviteter. Normalt er det snakk om 8 -12 timer i måneden.
Søkere må disponere bil.

Kvalifikasjoner.

Støttekontakt er et tilbud om sosial kontakt, og det ikke spesifikke krav til utdanning.
Du må være fylt 18 år og det er krav om politiattest før oppdrag kan gis. Dette ordnes i samarbeid med oppdragsgiver, som er Rana kommune.
Personlig egnethet vektlegges.
For tiden er det spesielt behov for støttekontakter til personer mellom 18 og 25 år men støttekontakter i alle aldre oppfordres til å melde seg

Ansettelsesform.

Du ansettes i et engasjement. 
Det lages oppdragsavtaler i hver sak.
Du kan ha flere oppdragsavtaler som støttekontakt.

Lønn.

Timelønn etter kommunens gjeldende satser for støttekontakt. Lønn indeksreguleres årlig.
Du får utgiftsdekning inntil fastsatte beløpsgrenser.
Du får dekket kjøring til og fra oppdragssted etter gjeldende satser.

Veiledning.

Du får individuell veiledning når du trenger det, og dersom brukeren har primærkontakt i tjenesten vil denne kunne gi veiledning og samarbeide med støttekontakten, for å gi et best mulig tilbud til brukere av tjenesten.

Annet.

Nærmere opplysninger om det å være støttekontakt kan fås til Teamleder Svein Varem tlf. 75146320.Opprettet: 08.01.2020 07:17