Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Plan 6023 Detaljregulering for dagbrudd Steinsundtjern og motorsportanlegg ACR til høring og offentlig ettersyn

Aabø, Magnhild Heidi Endret:05.04.2020 00:27
Plan%206023

​Etter vedtak i utvalg for miljø, plan og ressurs (MPR) 30. januar 2020 legges plan 6023: Detaljregulering for dagbrudd Steinsundtjern og motorsportanlegg ACR, ut til høring og offentlig ettersyn. 

Høring og offentlig ettersyn betyr at alle som er berørt av planforslaget kan si sin mening eller komme med opplysninger de mener har betydning for saken. 

Hva innebærer planforslaget?

Plan 6023: Detaljregulering for dagbrudd Steinsundtjern og motorsportanlegg ACR, skal legge til rette for videre drift for å utvinne malmressurser i Steinsundtjern. Reguleringsplanen åpner opp for dagbrudd og underjordsdrift. I planforslaget ligger også dagens motorsportanlegg inne. Denne planen skal bli videreført i ny plan. Banelegemet kan måtte legges noe om som følge av Rana Grubers drift i området. 

Planbeskrivelse med konsekvensutredning beskriver formålet med planen og hvilke problemstillinger som er viktige for miljø og samfunn i dette området. Konsekvensutredningen skal utrede planens virkninger for ulike fagområder innenfor planområdet og dens influensområde. 

Reguleringsplanen blir fremmet av forslagsstiller Rana Gruber AS og utarbeidet av plankonsulent Consilium AS.

Har du innspill til planen?

Dersom du har innspill eller merknader til planen, må du sende dem til oss før 3. april 2020. Send dem på e-post til postmottak@rana.kommune.no eller i posten til Rana kommune, Pb. 173, 8601 Mo i Rana. Du kan også levere innspillet på servicetorget. Du må merke innspillet med saksnummer 2018/3089. 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med seksjon for kart og arealplan ved saksbehandler Magnhild Heidi Aabø på e-post til magnhild.heidi.aabo@rana.kommune.no eller på tlf. 75 14 52 44. 

Planbeskrivelse med konskvensutredning og andre plandokumenter ligger digitalt under "Plandokumenter" til høyre. Du finner flere dokumenter her. Trykte utgaver av diverse plandokumenter ligger tilgjengelig på servicetorget og Rana bibliotek. 

Opprettet: 17.02.2020 13:14