Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Plan 5017 Detaljregulering for Langvassheia grustak til høring og offentlig ettersyn

Aabø, Magnhild Heidi Endret:22.04.2020 00:17
Plan%205017

​Etter vedtak i utvalg for miljø, plan og ressurs (MPR) 20. februar 2020 legges plan 5017 detaljregulering for Langvassheia grustak, ut til høring og offentlig ettersyn. 

​Høring og offentlig ettersyn betyr at alle som er berørt av planforslaget kan si sin mening eller komme med opplysninger de mener har betydning for saken. 

Hva innebærer planforslaget?

Plan 5017 detaljregulering for Langvassheia grustak, skal legge til rette for videre drift av grustaket på Langvassheia. Denne utvidelsen vil sikre videre drift i ytterligere 30 år. Deler av plan 5001 for Røssvollheia ligger innenfor planområdet til plan 5017. Denne delen blir erstattet av plan 5017. Rundt planområdet blir regulert til vegetasjonsskjerm. Denne skal fungere som en buffer.

Reguleringsplanen blir fremmet av forslagsstiller Unimaskin AS og utarbeidet av plankonsulent Norconsult AS

Har du innspill til planen?

Dersom du har innspill eller merknader til planen, må du sende dem til oss før 20. april 2020. Send dem på e-post til postmottak@rana.kommune.no eller i posten til Rana kommune, Pb. 173, 8601 Mo i Rana. Du kan også levere innspillet på servicetorget. Du må merke innspillet med saksnummer 2017/2635. 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med seksjon for kart og arealplan ved saksbehandler Magnhild Heidi Aabø på e-post til magnhild.heidi.aabo@rana.kommune.no eller på tlf. 75 14 52 44. 

Planbeskrivelse og andre plandokumenter ligger digitalt under "Plandokumenter" til høyre. Du finner flere dokumenter her. Trykte utgaver av plandokumenter ligger tilgjengelig på servicetorget og Rana bibliotek. 

Opprettet: 28.02.2020 08:01