Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Perioder med høy luftforurensning

Berg, Allan Endret:01.08.2017 09:59 Emneord (los) Forsiden
hovedlogo_farger_h[1]

Det er registrert høy luftforurensing ved målestasjonen på Moheia. Personer som er plaget med astma og allergier må være oppmerksomme på luftkvaliteten i en periode framover.

Informasjon om luftkvalitet
Det blir i perioder målt noe- til mye forurensning av svevestøv PM10 ved målestasjonen på Moheia. Tørre og kalde dager med lite nedbør i tiden framover betyr at vi kan få utfordringer med dårlig luftkvalitet. Derfor oppfordres spesielt utsatte grupper til å følge med på nettsiden luftkvalitet.info, som oppdateres på timesbasis.

Følg med på luftkvaliteten lokalt: http://luftkvalitet.info/

Utsatte grupper
Mange mennesker får helseproblemer av dårlig luftkvalitet. Folk med astma, kroniske luftveislidelser og hjerte-/karsykdommer rådes til å unngå å oppholde seg utendørs i de mest forurensede områdene i perioder med dårlig luftkvalitet. Også barn og unge, gravide og eldre er sårbare grupper, og rådes til å unngå å oppholde seg utendørs i forurensede deler av byen i perioder med dårlig luftkvalitet (jf. varslingsklassene).  
Ta gjerne kontakt med Miljøvernrådgiver Allan Berg på telefon 7514 6605, hvis det skulle være spørsmål i forbindelse med luftkvalitet, varsling eller andre spørsmål relatert til luftforurensning.

Varslingsklasser
For svevestøv PM10 er det fastsatt varslingsklasse i forhold til konsentrasjon av støvet i lufta. Tabellen under viser varslingsklassen for PM10 og helserisiko knyttet til varslingsklassene.

I tabellen nedenfor oppgis komponentenes konsentrasjon som timemiddel og med benevningen i µg/m3 (mikrogram per kubikkmeter).

Tabell 1. Varslingsklasser for luftforurensing. Alle klassene er relatert til opphold utendørs over 1 time (timemiddel).

varslingsklasse20161.JPG 

For spørsmål vedrørende luftforurensning ta kontakt med Miljøvernrådgiver Allan Berg, tel. 7514 6605/ 9798 5865

Opprettet: 18.11.2014 11:19