Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Optimisme preger Rana-budsjettet

Olsen, Connie Slettan Endret:30.10.2019 09:43
Penger%20norske

​Rådmannen foreslår å investere for 1,4 milliarder kroner de neste fire årene. Det skal bidra til vekstkraft og attraktivitet i Rana kommune.

Rådmann Robert Pettersens forslag til budsjett og økonomiplan for 2020 – 2023 er en ambisiøs plan for å sikre at Rana også i framtida skal være en god kommune å bo i. Samtidig betyr satsingen en strammere økonomi. Endringer i demografi utfordrer kommunens tjenestetilbud. Driftsnivået må derfor tilpasses reduserte rammer gjennom videre omstilling.

Ambisjonen for Rana kommune er fortsatt å levere et velferds- og tjenestetilbud som holder god kvalitet og imøtekommer innbyggernes behov innenfor de gitte økonomiske rammene. Hovedgrep i omstillingen er flere digitaliserte tjenester, bruk av velferdsteknologi, bedre utnyttelse av areal, optimal organisering og effektivisering av driften.

Budsjettet for 2020 har en samlet inntektsramme på 2,2 milliarder kroner og inneholder omstillingstiltak i driften på 20 millioner kroner. For økonomiplanperioden samlet er omstillingsbehovet 55 millioner kroner.

Investeringsrammen i økonomiplanperioden er strukket maksimalt. For 2020 foreslår rådmannen å investere for 740 millioner kroner, som er den høyeste årlige investeringsrammen i et budsjettår noensinne. Videreføring av skoleløfte i Rana og flyplass er de to største prosjektene på investeringssiden. Gjeldsgraden øker til 96 prosent i 2023 og setter begrensing for nye investeringer i lang tid fremover.

Kommuneplanen gir føringer og forventninger til kommunens rolle som samfunnsutvikler.  Rådmannen foreslår å øke tilskudd for å tilrettelegge for ønsket utvikling. I økonomiplanperioden skal kommunen jobbe for å følge opp FNs bærekraftmål.

- Selv om kommunen har god økonomi er det ikke rom for å øke utgiftene. Planen er ambisiøs og det er derfor viktig å ha kontroll på utgiftene for å sikre økonomisk bærekraft på sikt, sier rådmann Robert Pettersen.

Her kan du lese rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan og hans presentasjon på folkemøte 29. oktober:

icpdfBudsjett og økonomiplan 2020-2023.pdf 

icpdfPresentasjon budsjett og økonomiplan 2020-2023 Folkemøte 29.10.2019.pdf

Opprettet: 29.10.2019 08:51