Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Oppstart planarbeid. Plan 2175, detaljregulering for Skolegata 14, 16 og 18. Utvidet planområde

Hiller, Stein Ivar Endret:13.04.2018 12:10
2175_planavgrensning

Oppstart av planarbeid. Plan 2175: Planområdet utvides til å gjelde Skolegata 14, 16 og 18.

​Iht. plan- og bygningsloven §12-8 kunngjøres at tidligere varslet regulering av Skolegata 14 og 16 utvides med Skolegata 18, gnr./bnr: 20/18/553.

Det vises her til kommunens kunngjøring 16.mars om offentlig ettersyn av opprinnelig planforslag.

Hensikten med utvidelsen er høyere utnyttelsesgrad for Skolegata 18, samt å sikre at nr. 18 gis tilgang til planlagt felles uteareal og lekeplass. Utvidelsen av planen vil ikke medføre at eksisterende bygningsmasse for Skolegata 18 kan økes.

Innspill må være skriftlig og sendes roy.bakken@nordbohus.no eller Nordbohus AS, Strandveien 43, 7067 Trondheim

Frist for innspill 3.mai 2018

 Plandokumenter

Opprettet: 13.04.2018 11:14