Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Offentlig ettersyn - Kommunedelplan for naturmangfold 2019-2029

Klausen, Kristin Brekke Endret:20.10.2019 00:25
Naturmangfold

​Nå har du anledning til å gi innspill til hvordan vi skal ta vare på naturmangfoldet i kommunen. 

Hva er kommundelplan for naturmangfold?

Kommunedelplan for naturmangfoldet skal være et virkemiddel for å sette naturmangfoldet på den lokalpolitiske dagsorden, samt etablere en større grad av lokal forankring og medvirkning i utvelgelsen av viktige naturområder i kommunen.

Kommunedelplan for naturmangfold skal styrke kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative beslutninger i kommunen, skape forutsigbarhet for forvaltningen, eiere og utbyggere og være et redskap for å synliggjøre naturmangfoldet som ressurs for kommunen.

Planens målsetting, strategier og tiltak konkretiserer hvordan Rana kommune skal jobbe med å ta hensyn til naturmangfoldet og skal vurderes og vektlegges ved utarbeidelse og oppfølging av øvrig planverk, samt innen saksbehandling og innenfor kommunal drift. Planen er tverrsektoriell og gjelder for alle kommunale enheter og tjenesteområder.

Det skal utarbeides temakart for naturmangfold som skal synligjøre hvilke arealer som er viktige for naturmangfoldet og evt. behov for ny kunnskap.


Hva betyr offentlig ettersyn?

Det betyr at alle som er berørt av planforslaget kan si sin mening eller komme med opplysninger de mener har betydning for saken.

 

Hvor finner du planforslaget?

Planen ligger i høyremargen. Du finner det også på

  • Servicetorget på rådhuset
  • Rana bibliotek


Hva mener du om dette?

Vi ønsker innspill til planen, spesielt til handlingsplanen som viser de viktigste målene og hvilke tiltak kommunen skal gjøre fremover for å ivareta naturmangfoldet. Det er også viktig å få tilbakemeldinger om områder som er potensielt viktig for naturmangfold og dermed viktig å prioritere i nye kartleginger. 

Hvis du har innspill må du sende dem til oss før 18.oktober 2019. Send dem på e-post til postmottak@rana.kommune.no eller i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana. Du kan også levere dem på Servicetorget. Du må merke innspillet med saksnummer 17/3428.

 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Kristin Brekke Klausen ved Miljø og landbruk, tlf 75 14 52 25, e-post kristin.klausen@rana.kommune.no.
Opprettet: 05.09.2019 11:13