Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for fv. 12 Gamle Nesnaveien–Store Alteren

Klaudiussen, Kristin Brekke Endret:19.12.2017 09:42
Gang-%20og%20sykkelveg%20fv.%2012%20Gamle%20Nesnaveien%20-%20Stor%20Alteren

​For å bedre forholdene for gående og syklende legges det opp til et nytt gang- og sykkelanlegg langs vegstrekningen.

​Statens vegvesen Region nord har i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Rana kommune laget forslag til detaljregulering for gang- og sykkelveg fv. 12 Gamle Nesnaveien – Stor Alteren.

Dagens fv. 12 mellom Gamle Nesnaveien og Stor Alteren har ikke noe tilbud for myke trafikanter. Flere steder praktiseres busstopp i vegbane eller ved avkjøringer.

For å bedre forholdene for gående og syklende legges det opp til et nytt gang- og sykkelanlegg langs nevnte vegstrekning. I denne planen blir også bussholdeplasser integrert i planløsningen.

Statens vegvesen har valgt et normalprofil med nærføring mellom kjøreveg og gang‐ og sykkelveg på hele
strekningen for å redusere terrenginngrepene, arealbruk og konsekvenser for nærliggende bebyggelse.

For en nærmere redegjørelse av planforslaget anbefaler vi at du studerer planbeskrivelse og plankart.

Plandokumentene er tilgjengelige:
- Statens vegvesens nettside , se under "Last ned",

- Rana kommune, Rådhuset, Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana og

- Statens vegvesen, Region nord, Dreyfushammarn 31/33, 8002 Bodø

Merknader
Dersom du har merknader/innspill til planforslaget sendes disse innen 2. februar 2018 til:
Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller
med e-post til firmapost-nord@vegvesen.no

Møte
Statens vegvesen vil presentere planforslaget på et åpent folkemøte. Møtet avholdes onsdag, 17. januar 2018 kl. 18.00 på ungdomshuset Steinrøys, Nesnaveien 322, Mo i Rana.

Kontakt
Ved eventuelle spørsmål kan Statens vegvesen kontaktes:
Stefan Kersting på telefon 75 58 61 30 eller e-post stefan.kersting@vegvesen.no
Kristin Vasshaug, tlf. 75 58 61 38 e-post: kristin.vasshaug@vegvesen.no
Arnt-Eirik Myrvang, tlf. 75 14 52 19 arnt-eirik.myrvang@rana.kommune.no

Opprettet: 19.12.2017 09:33