Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Mandag 28. oktober starter 8.klasse-prosjektet i Rana

Gisnås, Geir Endret:17.11.2019 00:24
Rune%20Bang_03%20kopi

​SLT-koordinator Rune Bang leder 8.klasse-prosjektet i Rana kommune. 

​Mandag 28. oktober starter 8.klasseprosjektet mot rus, nettvett og seksuelle overgrep. 

Ungdataundersøkelsen viser en nedgativ utvikling i Rana, og at det er flere som bruker alkohol og narkotika enn landsgjennomsnittet. 

Prosjektet starter på Rana ungdomsskole mandag 28. oktober kl. 12.20 med elev-foredrag. Senere blir det arrangert foreldreforedrag og foreldremøter der ungdataundersøkelsen og prosjektet blir presentert. 

I fjor møtte bare 1/3 av foreldrene. Rune Bang håper flere foreldre vil kjenne sin besøkelsestid denne gangen. 

Førstkommende mandag starter 8. klasseprosjektet i Rana kommune. Det ble gjennomført første gang i fjor og er også i år et samarbeidsprosjekt mellom politiet, utekontakten, familietjenesten og SLT.

Prosjektet gjennomføres på den måten at alle 8. klasser i Rana blir presentert et foredrag inneholdende tre svært viktige tema, nemlig rus, nettvett og seksuelle overgrep. Dette er tre svært aktuelle tema å rette søkelyset mot.

- Det foreligger blant annet en relativt fersk ungdataundersøkelse som er lagt til grunn for denne prioriteringen. Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser som gjennomføres blant annet på ungdomsskole- og videregåendeskolenivå i hele Norge. I Rana har 1580 elever på ungdomsskole- og videregåendenivå besvart. Undersøkelsen har i Rana vært gjennomført i 2019, 2017 og i 2013, noe som gir oss et godt sammenligningsgrunnlag fra tidligere år, forteller SLT-koordinator Rune Bang. 

Ungdata dekker helheten i ungdommens liv og omfatter et bredt spekter av temaområder. Tema som foreldre og venner, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, samt risikoatferd og vold. Undersøkelsen gir en god pekepinn på hvordan det står til med ungdommen i Rana og i resten av landet forøvrig.

Rus

- Ett av våre tema er som tidligere nevnt rus. Vi snakker om blant annet om både lovlige og ulovlige rusmidler og om skadevirkningene av disse. Vi ser dessverre en økning blant Rana-ungdom som svarer at de har brukt hasj eller marihuana i løpet av de siste 12 måneder. 5% av ungdommene på ungdomstrinnet svarte på 2019-undersøkelsen at de har brukt hasj eller marihuana de siste 12 måneder. Dette inkluderer både de som har brukt kun èn gang og de som har brukt flere ganger i løpet av siste året.  Til sammenligning var dette tallet 3% i 2017 og 2% i 2013. Økningen er ikke noe som er unikt for Rana, de siste årene har det imidlertid vært en økning på dette området i hele Norge, forteller Bang. 

I forhold til alkohol er det også en økning blant ungdomsskoleelever som svarte at de har drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset i løpet av det siste året. På dette punktet ligger Rana-ungdommen noe over landsgjennomsnittet. En betydelig andel av ungdommen svarer at de skaffer seg alkohol gjennom foreldrene, enten at de tar alkohol hjemme eller at de får av foreldrene. Foreldrene kan således ved å være bevisst på dette, og ved relativt enkle grep, redusere ungdommens tilgang på alkohol. Forskning viser at alkoholen som foreldre gir til ungdommen, ofte kommer i tillegg til alkoholen som ungdommen uansett ville fått tak i. 

- Vi er derfor helt tydelige på at foreldre ikke bør gi alkohol til ungdommen. Dette har også noe med den signaleffekten en som forelder da sender ut, nemlig at en nærmest aksepterer at ungdommen drikker, understreker Bang. 

- Politiet ser også at en god del kriminelle handlinger blir begått i ruset tilstand. En kan i denne sammenheng peke på både seksuelle overgrep, vold og skadeverk for å nevne noe.  

Nettvett

- Videre snakker vi om nettvett under foredraget vårt. Tall fra årets ungdataundersøkelse viser at så mye som 41% av Ranas ungdomsskoleelever oppgir at de bruker over 4 timer foran en skjerm utenom skoletid hver dag. Da snakker vi altså om tv, nettbrett, data og mobiltelefon. Ungdom bruker således en betydelig del av fritiden sin foran en skjerm, og derfor er det viktig at ungdommen lærer seg hvilke utfordringer en kan støte på i så måte og hvordan en skal oppføre seg på nett.

Det finnes svært mange positive sider med sosiale medier. Det kan både være sosialt, underholdende og lærerikt for å nevne noe. Men det fører også med seg en del utfordringer, forteller bang. 

Politiet har de senere år sett en økning i sakene hva angår ulovlig bildedeling og trusler på nett. Selv om mange ungdom har et fornuftig forhold til hvordan en skal oppføre seg på nett, ser vi at noen er svært ukritisk i forhold til hva som skrives og legges ut av bilder. Publisering av seksualiserte bilder av personer under 18 år er i lovens forstand å betegne som barnepornografisk materiale og kan medføre straff. Det fører også med seg svært mange negative sosiale konsekvenser, noe som SLT-koordinatoren og samarbeidspartnerne vil gå grundig inn på under elevforedraget.

Vi har også grunn til å tro at det er store mørketall knyttet til dette tema. Trolig vil således bare en brøkdel av disse sakene havne på bordet til politiet. Vi opplyser ungdommen at hvis uhellet er ute i forhold til for eksempel bildedeling, er det viktig å be om hjelp fortest mulig for å begrense skade. Snakk med en voksen du stoler på, anbefaler vi ungdommen å gjøre. Det kan være mamma, pappa, en lærer, helsesykepleier, eller det kan være treneren på idrettslaget. Det viktigste er at en får tatt tak i det så fort som mulig for å stoppe videre spredning.

Seksuelle overgrep

- Når det gjelder seksuelle overgrep har dette vært et satsningsområde fra politiet sin side i flere år. Det at det ikke er alle hemmeligheter som skal holdes hemmelige tar vi opp under foredraget. Vi snakker om kropp, grenser og om lovverket i forbindelse med dette. Dette er et tema som det ikke alltid er så lett å snakke om. Det er derfor ekstra viktig at temaet blir belyst for ungdommen.

- På kveldstid får foreldrene høre hva vi har snakket med elevene om på dagtid. Foreldrene får da en gylden mulighet til å kunne fortsette praten om disse viktige tema på hjemmebane i etterkant av foredraget. De vil få en unik mulighet til å få kunnskap om hvordan situasjonen er for ungdommen deres her i Rana. Videre tar vi opp dette med foreldrerollen og vi presenterer mange tips og råd til foreldrene under foredraget.

- Avslutningsvis er det på tide å komme med en bønn til alle foreldre i Rana: Møt opp på foreldreforedraget! Ikke bare dette, men på foreldremøter generelt. Gå ikke glipp av viktig informasjon fra rektorer, lærere, helsesøstre og andre som vet hvor skoen trykker. Vi er helt avhengige av foreldrene i det forebyggende arbeidet!

- I fjor så vi et gjennomsnittlig oppmøte på foreldreforedragene på ca. kun 1/3. Til det må vi være så ærlige å si, det er et skuffende lavt oppmøte. Det er foreldrene som er de desidert viktigste forebyggerne. Det er foreldrene som er ungdommens største rollemodeller. Det er ikke sikkert at alle foreldre tror på dette når det stormer som verst på toppene, men forskningen er klar på dette området. Foreldrene er viktigst. Nettopp derfor er det så viktig at vi når ut til foreldrene med vårt budskap så derfor gjentar jeg hovedbudskapet i forhold til foreldrene: Vær så snill å møt opp på foreldremøter. Og til alle 8. klasse foreldre i Rana: Dere er hjertelig velkommen til foreldreforedrag i vårt 8. klasseprosjektet forteller Rune Bang. 

Foreldreforedraget går torsdag 31.10.19 kl. 1800 i Rana voksenopplærings auditorium i Strandgata.

Alkoholberuset.png
cannabis.png

Holdninger til egen og foreldres alkoholforbruk.png
Hvordan skaffer unge seg alkohol i Rana.png


8.klasse.jpg

Her er de som samarbeider om 8.klasseprosjektet i Rana kommune. Fra venstre:  Leder ved familietjenesten, Nina Karin Solum, Håvar Bogen fra politiet, teamleder for Utekontakt og Fritidsklubb, Knut Bjerkli, og SLT-koordinator Rune Bang. (Foto: Silje-Tamara Rojas). 

Opprettet: 27.10.2019 20:44