Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Kunngjøring om at plan 6028 Detaljregulering for Ørtfjellmoen - utvidelse, er vedtatt

Aabø, Magnhild Heidi Endret:16.11.2020 14:02
Plan%206028%20-%20vedtatt

​Kommunestyret har i møte 10. november vedtatt plan 6028 Detaljregulering for Ørtfjellmoen - utvidelse. 

​Formålet med planen er å legge til rette for deponiområde for gråberg i forindelse med gruvedrift ved Ørtfjellmoen.

Planområdet ligger ved Ørtfjellmoen, og omfatter eiendommene gnr. 82/4, 79/19, 81/4, 81/5, 79/1, 79/20 og 300/1. Planen erstatter plan 6015. Regulerte arealformål i planen er steinbrudd/massetak, jernbanetrasé, kjøreveg, annen veggrunn, industri og friluftområde.  

Dokumenter i saken ligger tilgjengelig i høyre felt under "Plandokumenter". 

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Dersom du ønsker å klage må du sende en skriftelig klage til postmottak@rana.kommune.no eller til Rana kommune ved utvalg for miljø, plan og ressurs, postboks 173, 8601 Mo i Rana.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning (jf. plan- og bygningslovens kap. 15) må leveres skriftlig til kommunen innen 3 år fra denne kunngjøringen

Klagefrist er 11.12.2020.  


Opprettet: 16.11.2020 13:10