Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan 2178 - detaljregulering for Vikaveien 11

Rian, Monica Devik Endret:20.02.2020 00:29
Vikaveien%2011

​Kommunestyret har i møte 18.12.2019 vedtatt reguleringsplan 2178 - Detaljregulering for Vikaveien 11.

Planen er et privat reguleringsforslag utarbeidet av Norconsult AS på vegne av Zame AS. I dag består planområdet av formålsområder for bolig, friområde og deler av parkering, gang- og sykkelvei og kjørevei. 

Formålet med planen er å regulere for blokkbebyggelse og å videreføre boligbygget som står i planområdet i dag. Det skal legges til rette for 11 boenheter innenfor planområdet, og blokkbygget er tiltenkt små og kompakte leiligheter til utleie. Det vil også reguleres et uteoppholdsareal mellom eksisterende bolig og planlagt blokk som skal fungere som et felles uteområde for beboerne i planen.

Det reguleres en adkomstvei gjennom friområdet til blokkbebyggelsen med parkering i sokkel. Friområdet skal gjøres bedre tilgjengelig ved at området opparbeides med planert og isådd dekke og enkel beplantning, og at det reguleres for en offentlig gangvei gjennom planområdet fra Vikaveien og ned til friområdet. Friområdet rett nord for boligene skal reguleres til kombinert formål friområde/infiltrasjon/fordrøyning/avledning. Dette området tenkes brukt som område for opphold og lek, men også et område for fordrøyning av overvann fra planområdet.

Alle plandokumentene er tilgjengelig her under "Plandokumenter" til høyre. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er klageinstans. Klage sendes til Rana kommune v/ utvalg for miljø, plan og ressurs, postboks 173, 8601 Mo i Rana, eller til postmottak@rana.kommune.no

Klagefrist er 24.01.2020

Opprettet: 20.12.2019 10:10