Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Kommunedelplan for naturmangfold 2020 - 2030 er vedtatt

Klausen, Kristin Brekke Endret:18.06.2020 14:55
Naturmangfold

​Rana kommune er en av ti utvalgte kommuner i Norge og eneste kommune i Nordland som deltar i et nasjonalt pilotprosjekt om å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold. Nå er denne planen vedtatt. 

Vedtak

Kommunedelplan for naturmangfold 2020 – 2030 for Rana kommune ble vedtatt i kommunestyret den 09.06.2020 (sak <66/20>).

 

Hva går planen ut på?

Kommunal plan for naturmangfoldet skal være et virkemiddel for å sette naturmangfoldet på den lokalpolitiske dagsorden, samt etablere en større grad av lokal forankring og medvirkning i utvelgelsen av viktige naturområder i kommunen.


Kommunedelplan for naturmangfold skal styrke kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative beslutninger i kommunen, skape forutsigbarhet for forvaltningen, eiere og utbyggere og være et redskap for å synliggjøre naturmangfoldet som ressurs for kommunen.

 

Planens målsetting, strategier og tiltak konkretiserer hvordan Rana kommune skal jobbe med å ta hensyn til naturmangfoldet. Planen skal vurderes og vektlegges ved utarbeidelse og oppfølging av øvrig planverk, samt innen saksbehandling og innenfor kommunal drift. Planen er tverrsektoriell og gjelder for alle kommunale enheter og tjenesteområder.

 

Det skal utarbeides temakart for naturmangfold som skal synligjøre hvilke arealer som er viktige for naturmangfoldet og evt. behov for ny kunnskap.


Du kan klage

Du kan klage på kommunestyrets vedtak etter forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er klageinstans. Send klagen til Rana kommune v/MPR-Utvalget, postboks 173, 8601 Mo i Rana, eller til postmottak@rana.kommune.no. Hvis du skal sende inn en klage, må dette sendes skriftlig innen 10.07.2020.


Opprettet: 16.06.2020 15:30