Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Kunngjøring av høring og offentlig ettersyn av plan 8076 - Detaljregulering for området rundt tidligere Alteren skole

  Endret:12.07.2021 09:18
Utnsitt-8076

​Utsnitt av planområdet

Utvalg for miljø, plan og ressurs har vedtatt å legge ut plan 8076 - Detaljregulering for området rundt tidligere Alteren skole til høring og offentlig ettersyn


Hva betyr offentlig ettersyn?

Det betyr at alle som er berørt av planforslaget kan si sin mening eller komme med opplysninger de mener har betydning for saken.


Hva planlegges?

I forbindelse med at tidligere Alteren skole skal overdras til U.L. Daggry og bli forsamlingshus på Alterneset, har seksjon for kart og arealplan utarbeidet en ny detaljreguleringsplan for området rundt den tidligere skolebygningen. I reguleringsplanen har vi laget ny tomteavgrensning for det framtidige forsamlingshuset og endret arealformålet i samsvar med den nye bruken av bygget. Øvrige områder i nærheten av det framtidige forsamlingshuset reguleres til offentlig friområde og offentlig nærmiljøanlegg. På denne måten sørger vi for at det finnes store tilgjengelige arealer tilgjengelig for allmennheten til rekreasjon og lek, samtidig som vi sørger for at etablert grønnstruktur i området bevares. Regulert tomt for offentlig tjenesteyting til framtidige kommunale behov og eksisterende snusløyfe for buss videreføres fra gjeldende reguleringsplan.


Hvor finner du planforslaget?

Planbeskrivelse, kart og bestemmelser m.m. finner du i høyre felt på denne nettsiden og på:

  • Servicetorget på rådhuset.

  • Rana bibliotek, Torggata 1


Hva mener du om dette?

Hvis du har innspill må du sende dem til oss før 30.07.21. Send dem på e-post til postmottak@rana.kommune.no eller i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana. Du kan også levere dem på servicetorget. Du må merke innspillet med saksnummer 2020/432.


Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss.


Opprettet: 03.06.2021 13:09