Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Kunngjøring vedtak navnesak

Nilsen, Dag-Arnfinn Endret:05.01.2018 09:55
hovedlogo_farger_v

​Med hjemmel i lov om stadnamn § 5 har Utvalg for miljø, plan og ressurs i møte 14.12.2017 vedtatt endringer.

​Endringene er som følger:

  • Saltfjellveien endres til å følge ny E6 fra Selforsbrua til grensen mot Saltdal
  • Hauanveien endrer startpunkt til kryss ny E6
  • Røvassdalveien endrer startpunkt til kryss ny E6
  • Gruveveien utgår og veiparsellen kobles til Malmveien
  • Fjellbakkveien og Ørtfjellveien endrer startpunkt iht. vedtatt reguleringsplan
  • Veier på Storvollen/Hjartåsen kobles mot eksisterende veinavn Bjellånesveien og Hjartåsen

Adresseendringer og tildeling av nye adresser vil gjøres fortløpende etter ferdigstillelse av ny E6.
Vedtaket kan påklages av parter med klagerett. Fullstendig vedtak er lagt ut på kommunens hjemmeside. Klagefrist er 3 uker fra denne kunngjøring.

Opprettet: 03.01.2018 09:23