Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan – Plan 2179 Detaljregulering for Vallagården

Hiller, Stein Ivar Endret:30.06.2018 00:02
vallagården

​Kommunestyret har i møte den 15.05.2018 vedtatt plan 2179, detaljregulering for Vallagården med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse datert 15.02.2018

Vallagården reguleres til bevaring. Bestemmelsene til planen setter føringer for hva som kan gjøres med de verneverdige bygningene på tomta. Planen åpner for at det skal være mulig å omdisponere bruken av bygningene, samtidig som verneverdiene sikres gjennom hensynssonen Vallagården er underlagt. Verneverdiene er hovedsakelig knyttet til det kulturmiljøet gården representerer gjennom fasade og historiske betydning.  Innvendig kan bygningene bygges om og tilpasses nye behov.

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er klageinstans. Klage sendes til Rana kommune v/MPR-utvalget, postboks 173, 8601 Mo i Rana, eller til postmottak@rana.kommune.no. Eventuell klage må være fremsatt skriftlig innen 22.06.2018.

Ev.krav om erstatning eller innløsning (PBL kap.15) må være fremsatt skriftlig overfor kommunen innen 3 år fra denne kunngjøringen.

Opprettet: 30.05.2018 09:22