Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027

Jørgensen, Kari Endret:04.05.2017 16:26 Emneord (los) Forsiden

​Gjeldende Kommuneplan for Rana 2006-2016, strategisk del skal nå revideres og vil få navnet Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 når den er vedtatt i kommunestyret. Kommunen ønsker innspill og idéer fra innbyggere til planarbeidet.

​Alle kommuner skal ha en kommuneplan som består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal gi retning for utvikling av kommunesamfunnet og for kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er kommunens viktigste plan, og skal legge føringer for alle andre planer i kommunen. Kommunen ønsker innspill og idéer fra innbyggere i planprosessen og inviterer til deltakelse enten ved å sende en epost til postmottak@rana.kommune.no (merk eposten "Innspill til kommuneplanen samfunnsdel") eller ved å delta i medvirkningsprosesser;

  • 21. april blir det et internt arbeidsseminar i kommunen
  • 25. april blir det idédugnad på kveldstid i kommunestyresalen (åpent for alle, frivillig sektor inviteres spesielt) 
  • 23. mai inviteres næringsliv og MIP til dialogmøte
  • 31. mai arrangeres det Ungdomskonferanse på Scandic Meyergården for deg som er 14-18 år.
  • Medvirkningsprosess for elever ved Rana Voksenopplæring
  • Når utkast av planen blir sendt på høring og offentlig ettersyn 29. august med høringsfrist 13. september 2017

Dersom du ønsker å bidra i planarbeidet kan det være lurt å lese litt om kommunens utviklingstrekk (Planstrategi Rana kommune 2016-2019) og hva myndighetene forventer at kommunene tar hensyn til i kommuneplanens samfunnsdel (nasjonale forventnigner). Til høyre er det linker til både lovverk og til ulike dokumenter som har betydning for planprosessen.

Ta gjerne kontakt med Gro Sæten på epost gro.saeten@rana.kommune.no eller pr. telefon 75 14 44 56 dersom du har spørmål.  

Planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027

Planprogrammet til Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 beskriver formål og hvordan planprosessen skal foregå. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret 28. mars 2017. I saksutredningen til planprogrammet kan du også lese hvilke innspill ulike høringsparter har kommet med til videre planprosess (se under dokumenter til høyre).

Rana kommune sitt plan- og styringssystem

Kommunenes oppdrag kan deles inn i tre hovedområder: tjenesteyting, forvaltning og samfunnsutvikling. Plan- og styringssystemet skal være et verktøy for å sikre langsiktig og helhetlig utvikling innenfor hovedområdene, slik at innbyggernes framtidige behov kan ivaretas innenfor disponible rammer. De overordna styringsdokumentene til Rana kommune er kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, økonomiplan med budsjett og årsberetning/årsrapport. I tillegg har kommunen en del kommunedelplaner og tema/fagplaner, og virksomhetsplaner. Figuren under viser forholdet mellom de ulike plantypene.

 

 

Opprettet: 05.04.2017 12:58