Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Kommuneplanens samfunnsdel 2017- 2027

Jørgensen, Kari Endret:20.12.2017 14:41
Kommuneplanens%20samfunnsdel%202017%202027

​Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 ble vedtatt av kommunestyret 11. desember 2017. Kommunestyret vedtok samtidig ny prosess for å definere visjon for kommunen, og dette arbeidet starter opp på nyåret.

​Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 er kommunens overordna politiske styringsdokument. Planen skal sikre bærekraftig utvikling, og at Rana kommune fremstår som attraktiv for innbyggere, tilflyttere, næringsliv og besøkende.

Rana som kommune og regionsenter står overfor store endringer i årene som kommer. Kommuneplanens samfunnsdel peker ut retning og avklarer hvilke satsingsområder og strategier som skal prioriteres for å bidra til vekst og ønsket utvikling.

Kommuneplanens%20samfunnsdel%20hus

 

Planen skal bidra til å styrke verdier som identitet, tilhørighet, stolthet og fellesskap. Videre at Rana er en motor for hele Nord-Helgeland. Et bærekraftig, inkluderende og fremtidsrettet Ranasamfunn må utvikles i samarbeid mellom kommune, innbyggere, frivillig sektor og næringsliv. På høyre side finnes link til plandokumentet.

 

God lesing!

Opprettet: 20.12.2017 14:18