Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Kartlegging av naturtyper i Rana

Klausen, Kristin Brekke Endret:05.06.2020 13:29
Markblomster

​Fylkesmannen orienterer om at flere store områder i Rana skal kartlegges for naturtyper i perioden mai til oktober 2020.

Kartlegginga er en del av kunnskapsløftet for natur som ble vedtatt av Stortinget i 2015. Kartlegginga er en langsiktig nasjonal satsning for bedre kunnskapsgrunnlag om norsk natur. Kartlegging vil bli utført av Nibio på oppdrag fra Miljødirektoratet. 


Hvorfor kartlegger vi naturtyper?

Målet med kartleggingen er å få på plass god, stedfestet informasjon om naturen til bruk i blant annet arealforvaltning. Ved at stadfestet informasjon om natur er tilgjengelig tidlig i en arealprosess vil dette kunne bidra til at det blir lettere å ta hensyn til naturen i disse prosessene, i tillegg til å bidra til mer effektivitet og forutsigbarhet i prosessene. Kartleggingen kan også være nyttig for grunneiere som ønsker å søke om tilskudd til tiltak for natur og kulturlandskap.

 

Hva skal kartlegges?

Hva slags naturtyper som skal kartlegges er fastsatt i instruksen for 2020 som er gitt ut av Miljødirektoratet. I år skal kartleggingsområdene undersøkes for 109 ulike naturtyper. De fleste av disse naturtypene er rødlista i Norge, mens resten er viktige leveområder for trua og nær trua arter. Områdene som skal kartlegges i Rana er vist på vedlagt kart og på Miljødirektoratet sin kartløsning:

https://miljodirektoratet.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ee9e6c7b9b484965b7d6 8e32ee47eb13


For mer informasjon se vedlagt brev fra Fylkesmannen. 


Opprettet: 05.06.2020 12:35