Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
 • Siste

Nye tiltak 12. mars

Gisnås, Geir Endret:16.04.2020 09:38
corona_ny

OPPDATERT: Alle tiltak videreføres til og med 13. april!Rana kommune satte krisestab torsdag 12. mars for å håndtere korona-trusselen. 

Rana kommune velger å følge regjeringens krisepakke. Det ble presentert av kommuneoverlege Frode Berg og ordfører Geir Waage torsdag ettermiddag.

Kriseledelsen besluttet 12. mars å innføre følgende tiltak med virkning fra i dag som følge av pandemien:

 • Rådhuset stenges for besøkende fra i morgen. Publikum må henvende seg på epost og telefon.
 • Alle møter avlyses på rådhuset også politiske møter.
 • Rådhusets kantine stenges.
 • NAV-kontoret stenger skranke og mottak.  Henvendelser må skje via telefon eller epost.
 • Ansatte anbefales å ha hjemmekontor. Dette styres gjennom kontinuitetsplaner og avtales med nærmeste leder.
 • Tjenestereiser for ansatte i Rana kommune stoppes inntil videre
 • Alle innenfor brann og redning, vann og avløp, brøyting og  samfunnsikkerhet og infrastruktur opprettholder ordinær drift

Skoler, SFO og barnehager stenges fra og med 12.mars kl. 18.00 til 26. mars 2020.

 • Grunnskolene i Rana stenges.
 • Elevene skal ikke møte på skolen på fredag 13 mars.
 • Rektor ved den enkelte skole skal sørge for et tilbud til barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner gis tilbud i skole, SFO. Dette gis fra og med fredag 13. mars.
 • Rana kommune skal videre gi tilbud til barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.
 • De av dere som må på jobb for å utføre samfunnskritiske oppgaver, kan levere barn i barnehagen, SFO eller i grunnskolen som vanlig. 
 • Nærmere informasjon om undervisning til elever som ikke skal møte på skolen de nesten 14 dagene vil bli gitt i løpet av fredag 13. mars. 
 • Rana kommune er i gang med å klargjøre tilbud om undervisning på digitale flater – undervisning på nett fra og med tirsdag 17. mars. Nærmere informasjon blir sendt ut fra den enkelte skole.
 • Barnehager må sørge for et tilbud til personell fra helse- og omsorgssektoren, transportsektoren, brann og andre som er definert som kritisk personell. 
 • Tilbudet skal ivaretas av den enkelte barnehage der barn av disse får et tilbud, og det blir den enkelte styrers ansvar å ivareta dette.

Kultur

I alle sektorene i kulturavdelingen i Rana kommune, foregår det ulike aktiviteter som samler mange mennesker i samme rom samtidig.

 Alle sektorer i kulturavdelinga i Rana kommune stenges fra kl.18.00 i dag torsdag 12. mars kl. 18.00

 • Dette gjelder fotball, faste fritidsaktiviteter og ungdomsklubbaktiviteter i Fritidsavdelingen.
 • Dette gjelder korps, kor, dans og undervisning i Kulturskolen
 • Dette gjelder språkkafe, leksehjelp, bokbussen, spillaktiviteter, bruk av felles digitalt utstyr, og ikke minst at biblioteket er en møteplass som samler mange mennesker i samme rom. Nord universitet har gitt beskjed om at de stenger biblioteket fra nå.
 • Dette gjelder kinoframvisning i Rana kino.
 • Også Rana bibliotek stenger dørene

Kritiske samfunnsfunksjoner

Beredskapsutvalget har bestemt at drift av de kritiske samfunnsfunksjonene skal gå sm normalt. Dette er: 
 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene
Ordføreren avsluttet med en sterk oppfordring til kommunens innbyggere: 

- Det anmodes om å utvise solidaritet i en særlig utfordrendetid for sårbare grupper i samfunnet og deres pårørende. Vi anbefaler at utenlandsreiser utgår. Reiser til og besøk fra områder med vedvarende og lokale smitteutfordringer bør begrenses til det strengt nødvendige, oppfordret ordfører Geir Waage.

Status i Rana pr. 12. mars kl. 16.00

Kommuneoverlege Frode Berg presentere status for Rana kommune slik den var ved pressekonferansens start.

1.   Status i Rana per nå:

 • Det har de siste ukene blitt tatt 20 prøver av personer med mistenkt sykdom, hvorav 18 prøver er tatt siste uken.
 • Tre av prøvene er besvart og er negative.
 • Vi venter altså på prøvesvar på 17 personer. De første av disse ventes inn i kveld eller i morgen formiddag.

 

2.   Skal de kraftige tiltakene som iverksettes ha fullverdig effekt er det viktig at også andre folkeansamlinger unngås. Dette gjelder

 • Kjøpesenter
 • Idrettsanlegg
 • Kafeer og lignende

Her har alle et ansvar for å bidra til å ikke lage folkemengder.

3.   Fastlegekontorene
bes vurdere hvilke pasientkonsultasjoner som må gjennomføres nå og hvilke som kan utsettes til et senere tidspunkt. Hensikten med denne anbefalingen er å redusere smitterisko for helsepersonellet og også pasientene som oppsøker legekontorene og å frigjøre kapasitet for å håndtere en situasjon med mange syke, Jeg ber om at pasientene viser forståelse for at dette er nødvendig og at det derfor kan bli lengre ventetid for å komme til legen

4.   Tidligere oppfordringer til befolkningen gjelder fortsatt.

a) Syke personer skal kontakte sin fastlege eller legevakten på 116 117 (utenom legekontorets åpningstid). Ved mistanke om smitte skal du IKKE møte opp på legekontoret uten at dette er avtalt på forhånd.

I tillegg ber jeg om at befolkningen om følgende:

b) Har du vært på reise til utlandet skal du ringe og gjøre avtale før du kommer til legekontoret eller legevakten.

- Vær ærlig på reisevirksomhet og årsaken til at du henvender deg til legen, understreket kommuneoverlege Frode Berg

 
Opprettet: 05.03.2020 14:15