Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Informasjon om klasseturer og skoleavslutninger våren 2020 - Koronavirus

Jørgensen, Kari Endret:27.05.2020 10:02
Elever%20med%20rene%20hender

​Følges smittevernreglene, er det ingen smittevern faglige grunner til at det ikke kan arrangeres klasseturer og skoleavslutninger. Det er viktig at de som arrangerer dette påser at regelverket blir fulgt.

​Avsluttende klasseturer 7. og 10. trinn 

Som en hovedregel defineres klasseturer som sosiale, frivillige arrangement. Det foreligger ingen smittevernfaglige grunner som tilsier at klasseturer ikke kan arrangeres så lenge regelverket for smittevern ivaretas.

Dersom foreldre (ev. i samarbeid med skolen) velger å arrangere klassetur for elevene, er det den/de som arrangerer turen som må sette seg inn smittevernreglene, og påse at gjeldene regelverk blir fulgt. Skolen kan bistå med veiledning rundt smittvernsreglene.

For skoleavslutninger for 7. trinn og 10. trinn         

                                                                                Større felles avslutninger ved skolene vil i hovedsak utgå. Skolen kan legge til rette for klassevise avslutninger for elever. Alternativt kan mindre klasser/grupper ha felles avslutning, forutsatt at de til enhver tid gjeldene regler for smittevern og kontaktreduserende tiltak kan følges. Inntil videre er arrangementer med 51 eller flere personer forbudt.

Andre forhold

Fordi elever og foresatte ønsket avklaringer om klasseturer i en tidlig fase av koronautbruddet, informerte Rana ungdomsskole om at avsluttende klasseturer for 10. trinn utgår vår/ sommer 2020. Det ble samtidig åpnet for at det kunne bli aktuelt med lokale turer/arrangementer i juni etter nærmere vurdering.Opprettet: 27.05.2020 08:34