Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Informasjon om anleggsarbeid langs Brennåsveien fra Hallveien til Granåsen

Jørgensen, Kari Endret:27.04.2020 10:24
hallveien%20-%20foto%20geir%20gisnås

Arbeidet med å bygge gang- og sykkelvei i Brennåsen vil pågå fra april 2020 og ut oktober 2021.

​Rana kommune skal bygge gang- og sykkelveg/fortau og utbedre Brennåsveien fra Hallveien til Granåsen samt skifte ut og legge nye vann- og avløpsledninger på deler av strekningen.

​Prosjektet omfatter: 

- Bygging av ca. 1,1 km gang- og sykkelveg/fortau, 
- Utbedring av eksisterende veg (masseutskifting, overvannsarbeider, kantsteinsarbeider, ny 
  vegbelysning og nytt autovern)
- Graving og legging av ca. 1 km vann- og avløpsledninger. 

Det er Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS som skal utføre arbeidet for Rana kommune. 

Trafikkavvikling under anleggsperioden: 

Anleggsarbeidet medfører redusert fremkommelighet. 
Veien vil være åpen for allmenn ferdsel men vil bli innsnevret til ett kjørefelt der anleggsarbeidene pågår. Veien kan ved enkelte anleggsoperasjoner bli stengt i korte tidsrom.

Beboere som blir direkte berørt av graving og vannavstenging blir kontaktet i forkant. 
Entreprenør vil sørge for at postlevering og renovasjon blir ivaretatt. Anleggsområdet vil bli sikret.

Økonomi:

Prosjektet har et budsjett på 62 mill kr.

Fremdrift:

Anleggsarbeidene vil pågå fra april 2020  og ut oktober 2021.

Brennåsveien fra Hallveien til Granåsen
kart Brennåsen fra Hallveien til Granåsen.pngOpprettet: 27.04.2020 08:16