Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Informasjon om anleggsarbeid i Toranesgata

Jørgensen, Kari Endret:06.04.2020 12:58
kart%20toranesgata%20gangatkomst

​Arbeidet med å bygge fortau og utbedre deler av veien i Toranesgata vil foregå fra slutten av april til ut oktober 2020

​Rana kommune skal bygge fortau og utbedre deler av veien i Toranesgata fra Nordlandsveien til Mo ungdomsskole. Dette vil gi tryggere skolevei for elever til/fra Lyngheim barneskole og Mo ungdomsskole. Toranesgata vil derfor bli stengt fra slutten av april, og det vil bli ny atkomst både for gående og kjørende.

​Prosjektet omfatter:

- Bygging av ca. 250 meter fortau,

- Utbedring av eksisterende veg (masseutskifting, overvannsarbeider)
- Utskifting av ca. 80 meter vann- og avløpsledninger.

- Riving av eksisterende boder og bygging av nye.
Det er Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS som skal utføre arbeidet for Rana kommune.

Trafikkavvikling under anleggsperioden:

Anleggsarbeidet medfører endret kjøremønster.

I starten av april vil det kun bli innsnevring av kjørebanen,

men fra slutten av april vil kjøreatkomst til området skje via Myraveien, Skolegata og Toranesgata vest (se kart under). Omkjøring blir skiltet.
Gangtrafikken vil gå fra Nordlandsveien via Johan Nyårdsvoldsgate til/fra Toranesgata.

Beboere som blir direkte berørt av graving og vannavstenging blir kontaktet i forkant.

Entreprenør vil sørge for at postlevering og renovasjon blir ivaretatt. Anleggsområdet vil bli sikret med gjerder.

Økonomi:

Prosjektet har et budsjett på 14 mill kr og Rana kommune har mottatt tilsagn om tilskudd på 2,5 mill kr i fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for å sikre denne skoleveien.

Fremdrift:

Anleggsarbeidene vil pågå fra april og ut oktober 2020.

Kjøreatkomst til/fra Toranesgata via Myraveien/Skolegata/Toranesgata vest :

kart toranesgata.png'

 

Gangatkomst fra Nordlandsveien via Johan Nygårdsvoldsgate til/fra Toranesgata:

kart toranesgata gangatkomst.png

 

Opprettet: 06.04.2020 12:47