Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Informasjon om anleggsarbeid i Nygata - Del 2 Nygata på strekningen Bjerkalléen - Hestgjerdet

Jørgensen, Kari Endret:07.05.2020 10:19
Kart%20del%202%20Nygata%20Berkalleen%20Hestgjerdet

​Det er planlagt nytt kjøremønster på strekningen Bjerkalleen - Hestgjerdet i tidsrommet ca. 11.5 - 4.9 2020

​Rana kommune skal legge ny hovedvannledning og rehabilitere va-nett i Nygata fra Nygata 3 til kryss Nygata-Bjerkalléen. Anleggsarbeidene vil pågå fra midten av april og ut oktober 2020Prosjektet omfatter: 

- Graving, legging og utskifting av ca 190 meter vann- og avløpsledninger 
- Utbedring av eksisterende veg og fortau (masseutskifting, overvannsarbeid) 
- Asfaltering

Det er OSPAS AS som skal utføre arbeidet for Rana kommune. 

Trafikkavvikling under anleggsperioden: 

Anleggsarbeidet medfører endret kjøremønster og 
for anleggets Del 2 vil kjøremønsteret bli som vist på vedlagte skisse under. 
Omkjøring blir skiltet. 

Beboere som blir direkte berørt av graving og vannavstenging blir kontaktet i forkant. 
Entreprenør vil sørge for at postlevering og renovasjon blir ivaretatt. Anleggsområdet vil bli sikret med gjerder.

Fremdrift:

Anleggsarbeidene vil pågå fra midten av april og ut oktober 2020.

Kjøremønster for anleggets Del 2 Nygata på strekningen Bjerkalléen - Hestgjerdet
er planlagt i tidsrommet  ca. 11.05.20 – 04.09.20

Trafikkavvikling: Del 2 - Nygata på strekningen Bjerkalleén - Hestgjerdet
Kart del 2 Nygata Berkalleen Hestgjerdet.png

Tre busstopp flyttes, med skilt, busstrafikken går som normalt, men via Kveldssolgata.

Øvrig trafikk går via Kveldssolgata og Nygata blir skiltet med blindvegskilt. Det blir ikke mulig å passere for gående og syklende forbi anleggsstedet, sidegater må benyttes.

Vi beklager ulempene som anleggsarbeidene medfører og ser frem til et godt samarbeid.

Bydriftssjefen


Opprettet: 06.05.2020 08:59