Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Informasjon om anleggsarbeid i Nygata - Del 1 Kryss Nygata x Bjerkalléen

Jørgensen, Kari Endret:03.04.2020 09:29
kryss%20nygata%20bjerkalleen
Nytt kjøremønster for anleggets Del 1  Kryss Nygata x Bjerkalléen 
er planlagt i tidsrommet  ca. 14.04.20-08.05.20. 

​Rana kommune skal legge ny hovedvannledning og rehabilitere va-nett i Nygata fra Nygata 7 til kryss Nygata-Bjerkalléen. Prosjektet er en del av tredje anleggsetappe for ny vannforsyning til Åga.


​Prosjektet omfatter: 

- Graving, legging og utskifting av ca 190 meter vann- og avløpsledninger 
- Utbedring av eksisterende veg og fortau (masseutskifting, overvannsarbeid) 
- Asfaltering

Det er OSPAS AS som skal utføre arbeidet for Rana kommune. 

Trafikkavvikling under anleggsperioden: 

Anleggsarbeidet medfører endret kjøremønster og 
for anleggets Del 1 vil kjøremønsteret bli som vist på vedlagte skisse under. 
Omkjøring blir skiltet. 

Beboere som blir direkte berørt av graving og vannavstenging blir kontaktet i forkant. 
Entreprenør vil sørge for at postlevering og renovasjon blir ivaretatt. Anleggsområdet vil bli sikret med gjerder.

Fremdrift:

Anleggsarbeidene vil pågå fra midten av april og ut oktober 2020.

Kjøremønster for anleggets Del 1  Kryss Nygata x Bjerkalléen 
er planlagt i tidsrommet  ca. 14.04.20-08.05.20

Trafikkavvikling: Del 1 - Kryss Nygata x Bjerkalléen
kryss nygata bjerkalleen.png
 
Tre busstopp flyttes, med skilt, busstrafikken går som normalt, men via Kveldssolgata.

Øvrig trafikk går via Kveldssolgata og gater inn mot krysset Nygata-Bjerkalleén blir skiltet med blindvegskilt. Det blir mulig å passere for gående og syklende forbi anleggsstedet.

Vi beklager ulempene som anleggsarbeidene medfører og ser frem til et godt samarbeid.

Bydriftssjefen

Opprettet: 03.04.2020 09:18