Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Informasjon om anleggsarbeid i Nordlandsveien, skoleplass og Talvikparken i 2020

Jørgensen, Kari Endret:14.04.2020 11:15
Kart%20Nordlandsveien-Talvikparken-Skoleplass

Bydriftssjefen beklager ulempene som anleggsarbeidene medfører og ser frem til et godt samarbeid

​Rana kommune skal fortsette anleggsarbeidene med etablering av park i Nordlandsveien fra Skolegata til Nedre Idrettsvei. Krysset Nordlandsveien x Lars Meyers gate skal bygges om. I Talvikparken skal det etableres fordrøyningsanlegg for overvann, aktivitetsanlegg og grøntanlegg. I øvre del av Kaialundveien skal det etableres gang- og sykkelveg. Skoleplassen og Nordlandsparken fra Elias Blix gate til Skolegata skal ferdigstilles.
Anleggsarbeidene i 2020 vil pågå fra april og ut oktober.

​Prosjektet omfatter: 

  • Masseutskifting og etablering av gang- og sykkelvegtraseer og veg 
  • Overvannsarbeider og fordrøyningsanlegg
  • Opparbeidelse av grøntanlegg 
  • Etablering av ny belysning
  • Bygging av aktivitetsanlegg
Det er Magne Opland AS som skal utføre arbeidet for Rana kommune. 


Trafikkavvikling under anleggsperioden: 

Endret gangatkomst og kjøremønster vil bli skiltet.
Beboere som blir direkte berørt av gravearbeidene blir kontaktet i forkant. 
Entreprenør vil sørge for at postlevering og renovasjon blir ivaretatt. Anleggsområdet vil bli sikret med gjerder.

Økonomi:

Prosjektet har et totalt budsjett på 69,5 mill kr og Rana kommune har mottatt tilsagn om
2,1 mill kr i stedsutviklingsmidler fra Nordland Fylkeskommune.

Fremdrift:

Anleggsarbeidene i 2020 vil pågå fra april og ut oktober.

Kart Nordlandsveien-Talvikparken-Skoleplass.pngOpprettet: 14.04.2020 11:03