Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Høring og offentlig ettersyn av plan 2183 detaljregulering for Søndre gate 11

Mikalsen, Hanne Marit Endret:08.02.2020 00:22
2183%20Forsidebilde%20Søndre%20gate%2011

​Planen legger til rette for å øke antallet boenheter i Søndre gate 11 fra ti til 20 leiligheter

​Planforslagets formål er å legge til rette for elleve nye boenheter i eksisterende bygningsmasse i Søndre gate 11. Per i dag er det ti seksjonerte boenheter og to næringsseksjoner i bygget. Det er begge næringsseksjonene samt én boligseksjon som planlegges ombygd til elleve nye boenheter. Det vil si at antallet boenheter dobles, -fra ti til 20. Det ligger ni garasjer og boder øst for bygget, og antallet garasjer skal som følge av denne planen økes til tolv. For øvrig skal det være åtte p-plasser inni byggets første etasje og så skal det etableres fire gjesteparkeringsplasser i gårdsrommet. Uteoppholdsarealer skal etableres både i vest og i øst. På grunn av støy fra Rana industriterminal som overskrider grenseverdiene, må det etableres en uteoppholdsplass også på østsiden/ gårdsromsiden av bygget. I tillegg skal parkeringsplasser på nordsiden av bygget, -mot Søndre gate, fjernes (disse har aldri vært regulert til parkering) og erstattes med grøntareal som en del av uteområdene til Søndre gate 11.

Opprettet: 17.12.2019 13:12