Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Høring - Søknad om tillatelse til utslipp fra midlertidige anleggsarbeider i forbindelse med bygging av av Nedre Leiråga kraftverk

Klausen, Kristin Brekke Endret:06.07.2018 00:18
Bilde%20Nedre%20Leiråga%20kraftverk

​Sweco Norge AS har på vegne av MIP Miljøkraft AS søkt Fylkesmannen om utslippstillatelse i forbindelse med bygging av Nedre Leiråga kraftverk i Rana kommune.

Det vil bygges en 400 meter lang overføringstunnel med et tverrsnitt på 12-14 m².


Renset prosessvann vil føres til Leiråga. Det er anslått at utslippet vil utgjøre maksimalt 400 liter/minutt i ca 200 timer over de 3 månedene tunneldrivingen varer. Vannet vil renses i sedimenteringsbasseng og oljeutskiller. Utslippet vil gå til Leiråga, trolig ved Melfjordsveien.


Sprengstein fra tunnelen vil benyttes til bygging av veien til kraftverket.


Prosessvannet vil i hovedsak inneholde steinstøv, nitrogenforbindelser fra sprengstoffrester, metaller fra verktøyslitasje og kan tidvis inneholde olje fra spill fra maskiner. Avrenninga fra massefyllinger vil ha tilsvarende innhold.

For ytterligere opplysninger viser vi til den vedlagte søknaden i høyremargen.


Vi ber om at uttalelser sendes Fylkesmannen innen 30.06.2018.  

Opprettet: 19.06.2018 14:40