Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Høring - Plan 2179 Detaljregulering for Vallagården, Mo

Klaudiussen, Kristin Brekke Endret:21.02.2018 11:27
2179%20Vallagården%20høring

​Formålet med planen er å regulere for bevaring av Vallagården.

​Vallagården vurdert til å ha høy lokal og regional verneverdi.

Eksisterende verneverdige bygninger reguleres til kombinert formål med hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Tilhørende bestemmelse til planen angir retningslinjer for hva som kan gjøres med den verneverdige bebyggelsen på tomta. Planen åpner for at det skal være mulig å omdisponere eksisterende bygninger til en annen bruk enn i dag, samtidig som verneverdiene sikres bevart gjennom hensynssonene. Vernet gjelder hovedsakelig det kulturmiljøet gården representerer og innvendig kan bygningene bygges om og tilpasses nye behov.

 

Merknader sendes skriftlig til Rana kommune pr. post eller e-post innen 06.04.18.

Eventuelle spørsmål om saken kan rettes til plankontoret.

Planmaterialet er også lagt ut:

  • på Servicetorget i Rådhuset, Rådhusplassen 2
  • på Rana bibliotek, Torggata 1 A.
Opprettet: 21.02.2018 10:41