Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Høring - Plan 2174 Detaljregulering for Nordlandsparken

Klaudiussen, Kristin Brekke Endret:21.02.2018 11:26
2174%20Nordlandsparken%20høring

​​Planen legger til rette for å skape et bedre bymiljø i øvre deler av sentrum/ nedre del av Nordlandsveien.

Ved å fjerne biltrafikken og etablere et torg/parkområde i nedre del av Nordlandsveien, samt i deler av Skolegata, kan man etablere byrom som innbyr til opphold, aktivitet og lek, økt innslag av vegetasjon og trygg/ god ferdsel for gående og syklende. Det vil bli arrangert et åpent folkemøte den 13. mars, mer info kommer senere.


Merknader sendes skriftlig til Rana kommune pr. post eller e-post  innen 06.04.18
Eventuelle spørsmål om saken kan rettes til plankontoret.

Planmaterialet er også lagt ut:

  • på Servicetorget i Rådhuset, Rådhusplassen 2.
  • på Rana bibliotek, Torggata 1 A.
Opprettet: 21.02.2018 11:01