Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Nært samarbeid om flyplass

Olsen, Connie Slettan Endret:20.03.2020 13:11
Polarsirkelen%20lufthavnsutvikling

​Fredag 20. mars meddelte samferdselsdepartementet at Avinor skal bygge ny lufthavn i Mo i Rana. 

- Rana og Avinor har en felles interesse av å utvikle et bedre flytilbud for vår region. Vi er en god vertskommune. Vi skal bidra til å gjøre utbyggingen til en suksess for Avinor. Ny flyplass vil bli den vekstmotoren for økt verdiskaping og folketall som regionen trenger, sier ordfører Geir Wagge etter at samferdselsdepartementet meddelte at Avinor skal bygge ny lufthavn i Mo i Rana. Les pressemeldingen fra samferdselsdepartementet her.

Nye investeringer
- Vi er nå inne i en alvorlig Korona-krise.  Når vi kommer ut på andre siden av den vil det være viktig å framskynde og igangsette prosjekter som kan sette fart på norsk økonomi. Ny flyplass på Hauan er en innertier for å gjøre nettopp dette. Ny flyplass vil føre til nye investeringer som vil gi nye arbeidsplasser og flere innbyggere i de fleste  kommunene i regionen vår.  På denne måten kan vi skape fart og vekst i norsk økonomi.  På denne måten kan vi bake kaka større, sier  Waage

Waage og administrerende direktør i Polarsirkelen Lufthavnsutvikling gir følgende uttalelser i en felles pressemelding.

Pressemelding: Vil ha nært samarbeid med Avinor om raskest mulig realisering av ny flyplass
Regjeringen har besluttet å gi Avinor i oppdrag å overta utbyggingen av ny flyplass i Mo i Rana for å sikre framdriften. 

- Vi er glad for at regjeringen og samferdselsminister Knut Arild Hareide slår fast at flyplassen skal bygges og deler vår ambisjon om en raskest mulig oppstart, sier Henrik Johansen adm. dir. i Polarsirkelen Lufthavnutvikling og Geir Waage, ordfører i Rana kommune.

Når Avinor nå overtar utbyggingen vil både næringsliv og kommune komme i dialog med Avinor så raskt omstendighetene tillater det.

Slik vi kjenner Avinor vil vi få et godt samarbeid med effektiv fremdrift. Vi skal jo tross alt inn med betydelige lokale beløp og har en byggherreorganisasjon som sitter på stor kompetanse basert på Avinors forprosjekt som et fundament, sier Henrik Johansen.

- Rana og Avinor har en felles interesse i utvikle et bedre flytilbud for vår region. Vi er en god vertskapskommune. Vi skal bidra til å gjøre utbyggingen til en suksess for Avinor. Ny flyplass vil bli den vekstmotoren for økt verdiskaping og folketall som regionen trenger, sier Geir Waage.

Byggestart
Samferdselsministerens begrunnelse for endringen er at lokal byggherre vil utfordre regelverk for statlig støtte og offentlige anskaffelser.

- Vi forholder oss selvsagt til regjeringens juridiske vurdering, selv om dette burde vært formidlet av statlige myndigheter langt tidligere. Det er ikke mulig å si noe nå om eventuelle konsekvenser for planlagt byggestart. Det må avklares i den videre dialogen, sier Henrik Johansen. 

Gjennomført konkurranse
Polarsirkelen Lufthavnutvikling fikk for vel et år siden klarsignal fra statlige myndigheter til å gjennomføre en konkurranse om utbyggingen. Lov om offentlige anskaffelser ble fulgt til punkt og prikke i konkurransen om en totalentreprise.

- Vi lyktes i å mobilisere de beste leverandørene og har oppnådd en pris for hele utbyggingen innenfor økonomisk ramme i Nasjonal transportplan. Samferdselsministeren vektlegger at Avinor skal nyttiggjøre seg relevante deler av vårt materiale i det videre arbeidet med utbyggingen. Det er viktig for prosjektets framdrift og suksess, avslutter Henrik Johansen. 

Opprettet: 20.03.2020 12:43