Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Fastsatt planprogram for plan 6035 Områderegulering for Storforshei og plan 6036 Detaljregulering for Ørtfjellområdet

Aabø, Magnhild Heidi Endret:11.10.2020 00:09
Plan%206035%20og%20plan%206036,%20felles%20planprogram

​Vedtatt planprogram

Utvalg for miljø, plan og ressurs vedtok 17. september og fastsette felles planprogram for områderegulering og detaljregulering for områder på Storforshei som er berørt av Rana Grubers virksomhet. 

​For alle planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det bli utarbeidet et planprogram. Planprogrammet skal utgjøre grunnlaget for det videre planarbeidet. Det skal også gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegg for medvirkning, vurderte alternativer og hvilke utredninger det er behov for. 

Vedtatt planprogram og saksprotokoll i saken ligger til høyre under Dokumenter

Det er ikke mulighet å klage på fastsettelse av et planprogram. 

Opprettet: 18.09.2020 13:24