Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Endret kjøremønster i Nygata

Olsen, Connie Slettan Endret:10.07.2020 23:25
Nygata%20del%204

​Se større skisse nedenfor.

Fra 1. juli endres på nytt kjøremønsteret i forbindelse med anleggsarbeid i Nygata.

Rana kommune skal legge ny hovedvannledning og rehabilitere va-nett i Nygata fra Nygata 7 til kryss Nygata-Bjerkalléen. Prosjektet er en del av tredje anleggsetappe for ny vannforsyning til Åga.

Prosjektet omfatter:

  • graving, legging og utskifting av ca. 190 meter vann- og avløpsledninger
  • utbedring av eksisterende veg og fortau (masseutskifting, overvannsarbeid)
  • asfaltering

Det er OSPAS AS som utfører arbeidet for Rana kommune. 

Trafikkavvikling i anleggsperioden
Anleggsarbeidet medfører endret kjøremønster og for anleggets Del 4, som gjelder fra 1. juli, vil kjøremønsteret bli som vist på vedlagte skisse under. Omkjøring blir skiltet. Beboere som blir direkte berørt av graving og vannavstenging blir kontaktet i forkant.

Entreprenør vil sørge for at postlevering og renovasjon blir ivaretatt. Anleggsområdet vil bli sikret med gjerder.

Fremdrift
Anleggsarbeidene vil pågå ut oktober 2020. Kjøremønster for anleggets Del 4 Kryss Nygata x Hestgjerdet er planlagt i tidsrommet 1. juli  – 10. juli 2020.

 Nygata del 4.png

Krysset Nygata x Hestgjerdet vil være stengt samt strekningen Bjerkalleéen-Hestgjerdet.

Bussstopp Vatna og Hestgjerdet stenges. Buss benytter E6 til/fra Hauknes via Nygata til Bekkefaret og Kveldssolgata til Kvernkroken. Det vil bli mulig å passere for gående og syklende forbi anleggsstedet.

Øvrig trafikk
Øvrig trafikk må kjøre Kveldssolgata og Nygata via avkjørsel E6 Hauknes. Det blir etablert mulighet for snuplass på riggplass i Nygata for de som kommer fra E6 og må snu. Bjerkalleéen er åpen.

Vi beklager ulempene som anleggsarbeidene medfører og ser frem til et godt samarbeid.

BydriftssjefenOpprettet: 29.06.2020 14:48