Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Endret kjøremønster i Nygata fra 13. juli

Olsen, Connie Slettan Endret:07.07.2020 14:38
Nygata%20del%205

​Se større skisse nedenfor.

Fra ca. 13. juli endres nok en gang kjøremønsteret i forbindelse med anleggsarbeid i Nygata.

​Rana kommune skal legge ny hovedvannledning og rehabilitere va-nett i Nygata fra Nygata 3 til kryss Nygata-Bjerkalléen. Prosjektet er en del av tredje anleggsetappe for ny vannforsyning til Åga.

Prosjektet omfatter:

  • graving, legging og utskifting av ca. 190 meter vann- og avløpsledninger
  • utbedring av eksisterende veg og fortau (masseutskifting, overvannsarbeid)
  • asfaltering

Det er OSPAS AS som utfører arbeidet for Rana kommune. 

Trafikkavvikling i anleggsperioden
Anleggsarbeidet medfører endret kjøremønster. For anleggets del 5, Nygata på strekningen Bjerkaléen - Hestgjerdet, vil kjøremønsteret bli som vist på skissen under. Omkjøring blir skiltet. Beboere som blir direkte berørt av graving og vannavstenging blir kontaktet i forkant.

Entreprenør vil sørge for at postlevering og renovasjon blir ivaretatt. Anleggsområdet vil bli sikret med gjerder.

Fremdrift
Anleggsarbeidene vil pågå ut oktober 2020. Kjøremønster for anleggets del 5; Nygata på strekningen Bjerkaléen - Hestgjerdet, er planlagt i tidsrommet ca. 13. juli  – 11. september 2020.

Flytter busstopp
Tre busstopp flyttes, med skilt. Busstrafikken går som normalt, men via Kveldssolgata. Øvrig trafikk går via Kveldssolgata. Nygata blir skiltet med blindvegskilt. Det blir ikke mulig å passere for gående og syklende forbi anleggsstedet, sidegater må benyttes.

Vi beklager ulempene som anleggsarbeidene medfører og ser frem til et godt samarbeid.

Bydriftssjefen

Endret kjøremønster Nygata på stekningen Bjerkaléen - Hestgjerdet


Opprettet: 07.07.2020 14:20