Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Elevrådsprisen til Selfors barneskole og Ytteren skole

Gisnås, Geir Endret:09.06.2020 14:17
elevrådsprisen_pokal%20kopi

​Rana kommunes elevrådspris gikk i år til Selfors barneskole og Ytteren skole.

​Representanter for elevrådene ved Selfors barneskole og Ytteren skole mottok årets elevrådspris av ordfører Geir Waage under kommunestyremøtet mandag 8. juni. 

​I forbindelse med tildelingen av elevrådsprisen sa ordfører Waage at alle i dagens skole har et felles ansvar for å skape et godt læringsmiljø preget av omtanke for andres behov og respekt for læring.

- Det finnes imidlertid ingen enkle veier for å få dette til. Et godt læringsmiljø etableres i et samspill mellom alle aktørene i skolen. Elevrådet ved den enkelte skole er derfor svært viktig for at elevenes stemme skal bli hørt i saker som angår deres skolehverdag. Elevenes rett til medansvar og medvirkning er også nedfelt i Opplæringsloven. Elevrådet har dessuten representanter i flere ulike utvalg, inkludert skoleutvalget, som er skolenes øverste organ.

- Rana kommunes elevrådspris skal tildeles elevråd som gjennom skoleåret har bidratt i betydelig grad til å skape et positivt miljø på skolen. Særlig vekt skal det legges på tiltak og aktivitet som bidrar til trivsel, inkludering og antimobbearbeid.

- Det er skoler og elevråd som selv foreslår kandidater til prisen. I år kom det inn to kandidater som hver på sitt vis leverer meget sterke søknader til kommunens elevrådspris.

Trygge og inkluderte

- I søknaden fra den ene skolen kommer det fram at «elevrådet ved vår skole ønsker å bidra til at elevene ved skolen skal føle seg trygge og inkludert i fellesskapet. I tillegg planlegger og gjennomfører vi årlige helsefremmende sosiale aktiviteter for hele skolen».

- Elevrådet har satt i gang en rekke aktiviteter og tiltak som på en god måte oppfyller elevrådets mål. Eksempler på dette er: Utarbeidelse av respektmål, etablering av vennepatrulje, og de har arrangert en stor felles miljøsamling for hele skolen i samarbeid med lærerne. De har også laget en digital oppmuntrende hilsen som ble sendt til alle elever og ansatte ved skolen da skolen ble stengt i forbindelse med koronautbruddet.

Sosialt fellesskap

- I søknaden fra elevrådet ved den andre skolen heter det at: «Elevrådet ved vår skole er et aktivt og arbeidsomt elevråd som har som hovedoppgave å skape sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljø og sikre at elevenes rettigheter ivaretas ved skolen. Det er ikke bare årets elevråd som har jobbet godt, det har også tidligere elevråd ved skolen gjort. Mye av det årets elevråd har gjort er også videreføringer av ideer som elevråd før dem har fremmet».

- Også her har elevrådet gjennomført flere elevkonkurranser og turneringer med flotte premier, og de har sammen med trivselslederne og ansatte arrangert skolegårdsfest for alle elever, foresatte og søsken. Et annet trivselstiltak er læringslabfrokosten som arrangeres en gang i måneden, sa ordfører Geir Waage. 

Årets jury har bestått av Nils Notler(A), Carina Hoff Johansen (A), Nina Mikkelborg (FrP) og Ane Meisfjord og Markus Sandvær fra ungdomsrådet.

elevrådspris1 kopi.jpg

Ytteren skole, her representert ved Helle Haugane Kristensen og Peder Røssvoll Aleksandersen, fikk blomster og en sjekk på 5000 kroner fra ordfører Geir Waage.

elevrådspris2 kopi.jpg

Selfors barneskole, representert ved Daniel Nilsskog og Tobias Skar Gabrielsen, mottok blomster og sjekk på 5000 kroner av ordfører Geir Waage. 

Opprettet: 09.06.2020 13:43