Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Ekstraordinær båndtvang for hunder

Gisnås, Geir Endret:20.03.2020 12:21
Båndtvang

​Fylkesmannen har innført ekstraordinær båndtvang

​Fylkesmannen i Nordland har besluttet ekstraordinær båndtvang for hunder i perioden 19. mars inntil 1. april 2020. 

Forskriften gjelder for hele eller deler av kommunene Grane, Hattfjelldal, Rana, Hemnes, Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål og Saltdal. 

Formålet med påbudet er dyrevelferd. Hensikten er å beskytte drektige simler, kalver og rein generelt mot forstyrrelser i en kritisk periode som følge av vanskelig beiteforhold og store snømengder. Beiteforholdene har medført at reinen trekker ned mot bebyggelse og utfartsområder.
Forskriften er utført med hjemmel i hundeloven § 7. Med hjemmel i forvaltningsloven § 37, 3. ledd, punkt b), unnlates forhåndsvarsel og høringsrunde med mulighet for uttalelser.
Forskriften gjelder for områdene:
Byrkije reinbeitedistrikt – Grane og Hattfjelldal kommune: Fra nordøst følges RV 73 fra svenskegrensa til Hattfjelldal. Videre avgrenses området av Auster–Vefsna ned til samløpet med Storfiplingelva. Grensa følger Storfiplingdalen opp til Øvre Fiplingvatnet, langs Seterdalen, gjennom Sløkskardet, til Kvigtinden, Rainesklumpen og til Riksrøys Rr. 206. Herfra følger avgrensinga riksgrensa tilbake til utgangspunktet.

Ildgruben og Røssåga/Toven reinbeitedistrikt – Rana og Hemnes kommune: Fra Riksrøys Rr. 221 ved Litlumvatnet til Bledikvatnet og videre langs elva til Kallvatnet. Fra nordøstenden av vannet følger grensa veien ned Grønfjelldalen til Ranaelva. Grensa går videre langs Ranaelva til Skonseng og Mo, følger E6 til Bjerka. Herfra følges Bjerkaelva opp til Litlmålvatnet og Stormålvatnet og nordsiden av Gresvatnet til Svenskgrensa og tilbake til Rr. 221. I tillegg til dette området inkluderes også Hemneshalvøya.

Balvatn og Saltfjellet reinbeitedistrikt – Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål og Saltdal kommune: Fra Riksrøys Rr. 238 går grensa langs sørsiden av Eidevatnet, Låmivatnet, Langvatnet, Sjønståelva og vassdraget ned til Finneid. Grensa følger så sjøen til Rognan, og videre langs Skjerstadfjorden til Misvær og videre på sørsiden av Sundstraumen og Beiarkjeften. Grensa følger vider på østsiden av Nordfjorden, så på nordsiden av Beiarfjorden inn til Beiarelva. Beiarelva følges opp til Storjord før den følger FV 813 til Vesterli og FV 812 over til Saltdal. Herfra følges Saltdalselva sørover til den møter Junkerdalselva. Junkerdalselva, Graddiselva og RV 77 følges til Svenskegrensa, og herfra nordover igjen til utgangspunktet ved Rr. 238.

Forskriften gjelder både over og under tregrensen.

Forskriften gjelder for alle hunder med følgende unntak:

a.Kvotejakt på gaupe med hund.
b.Hund når den benyttes i reindrift.
c.Hund som benyttes i tjeneste for politi, militæret, tollvesenet eller redningstjenesten.
d.Ettersøkshund på søk etter skadet eller sykt vilt.
e.Jakthundprøver som gjennomføres i samråd med reindriften i det aktuelle området.

Ved andre prøver, annen jakt eller arrangementer kan det søkes om unntak fra forskriften. Skriftlig søknad om unntak skal sendes til Fylkesmannen. Søknaden må være konkret, tidsbegrenset og spesifisert med hensyn til aktuelt område. Søknaden skal være i samråd med og akseptert av reindrifta i området representert ved leder eller nestleder i reinbeitedistriktet. Tillatelse skal medbringes for eventuell kontroll.

Enhver kan oppta hund som er strid med denne forskrift
en. Hunden skal leveres til eier eller fører, dersom denne er til stede. I motsatt tilfelle skal hunden leveres til politiet.

For øvrig gjelder hundeloven, jf. hundelovens § 14 for opptak, fanging og avliving av løs jagende eller angripende hund. Det samme gjelder forholdet til ansvar og straff ellers.
Overtredelse av denne forskriften kan straffes i henhold til hundelovens bestemmelser for tilsvarende brudd i ordinær båndtvangsperiode.
Opprettet: 20.03.2020 11:55