Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
 • Siste

Besøkskontroll ved institusjonene

Gisnås, Geir Endret:12.06.2020 14:11
stopp%20kopi

​Det er innført ulike tiltakspakker på besøkskontroll i institusjon. Vi er nå på gult nivå og vil være der ut juni.

Det innebærer at hver beboer kan ha inntil to besøkende samtidig og maksimum to besøk i uka. 

Det vil bli tatt en ny vurdering ved utgangen av juni på om vi opprettholder gult nivå, avhengig av det lokale, regionale og nasjonale smittetrykket

Gult nivå er noe endret. Det åpner opp for at hver beboer kan ha inntil to besøkende samtidig, men fremdeles er det maksimun to besøk i uka pr beboer som gjelder.

Helseparken har nå samme besøksordning som korttidsavdelingene, altså ved alvorlig sykdom og til personer som har ventet lenge på langtidsplass.

Trafikklysmodell for besøk

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. 

Institusjonstjenesten i Rana kommune har i samråd med kommuneoverlege utviklet en lignende modell for å avgjøre hvilke tiltak vi skal ha når det gjelder besøkskontroll. Tiltaksnivået vil avhenge av kommunens vurdering av det lokale, regionale og nasjonale smittetrykket.

Tiltakspakke GRØNT LYS

Grønt nivå kjennetegnes ved av institusjonene kan organisere besøk som normalt. Det vil si åpne helt opp.

Besøk inn i avdelingen:

 1. Åpne dører
 2. Ingen restriksjoner på antall besøk pr. uke eller fastsatt visittid
 3. Besøk foregår som normalt, bør unngå ansiktsnær kontakt
 4. Opprettholde god hånd og hostehygiene
 5. Registrere besøket i besøkslogg for evt. smitteoppsporing
 6. Besøkende som ikke er frisk skal holde seg hjemme.

Tiltakspakke GULT LYS

På gult nivå skal institusjonene ha streng besøkskontroll.

Besøk i avdelingen

  • Stengte dører
  • Besøk skal avtales i forkant, min. dagen før pr. telefon med avdelingsleder eller annet personell som er delegert denne oppgaven. Besøk føres inn i en besøkskalender
  • Max 2 besøk pr. uke pr. beboer, inntil 2 besøkende pr beboer. besøkets varighet skal i utgangspunktet være inntil 1 time
  • Visittid 2 timer formiddag og ettermiddag
  • Besøkslogg føres hver dag
  • Innsjekk og utsjekkrutiner
  • Unntak fra besøk kun 2 ganger i uken ved terminal sykdom og ved behov for aktivitet hos urolige beboere. Individuelle vurderinger gjort av avd.spl ut fra beboers behov.
  • Legges til rette for utebesøk
  • Fortsatt legge til rette for digitale besøk
  • Besøkende som ikke er frisk skal holde seg hjemme.

 Det er nødvendig å skille mellom de ulike botilbudene når det gjelder besøksordningen.

 • Helseparken– Kun ved alvorlig sykdom og til personer som har ventet lenge på langtidsplass (>2 uker)
 • Korttidsavdelinger sykehjem – Kun ved alvorlig sykdom og til personer som har ventet lenge på langtidsplass (>2 uker)
 • Langtidsavdelinger sykehjem – Alle kan motta besøk

Tiltakspakke RØDT LYS

På rødt nivå skal institusjonene ha besøksstopp.

Hovedregelen ved rødt nivå er besøksstopp. Unntak fra besøksstopp ved alvorlig sykdom og ved behov for aktivitet hos urolige beboere. Individuelle vurderinger gjøres av avdelingssykepleier ut fra beboers behov.

Når avdelingsleder har gjort unntak fra hovedregelen skal samme innsjekk og utsjekkingsrutiner som ved gult lys følges.

Det informeres ut fra avdelingene og på kommunens hjemmeside ved eventuelle endringer.

Opprettet: 12.06.2020 08:59