Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Anbefaler å bevilge 450 millioner til ny lufthavn

Olsen, Connie Slettan Endret:02.06.2020 07:40
Polarsirkelen%20lufthavnsutvikling

Ny lufthavn i Rana.

Rådmann Robert Pettersen anbefaler kommunestyret i Rana å bevilge ytterligere 150 millioner kroner til ny storflyplass på Helgeland. 

​Det norske samfunnet er i en situasjon der næringslivet har store utfordringer på grunn av korona. Rana kommune vil strekke seg så lang som mulig for å realisere det største vekstprosjektet på Helgeland, og tar derfor et større ansvar for å finansiere ny lufthavn i Rana. I sak til formannskapet 5. mai foreslår rådmannen å øke det kommunale bidraget til 450 millioner kroner. Det ble kjent på en pressekonferanse tirsdag kveld. Se hele pressekonferansen.

Samfunnsløfte
Rana kommune har ambisjoner om å være en solid og bærekraftig tjenesteyter og viktig samfunnsaktør for en positiv Robert Pettersen2 Foto Bjørn Leirvik.jpgutvikling av helgelandsregionen. Som en del av dette samfunnsløfte vedtok kommunestyret i 2017 å bevilge 300 millioner til ny lufthavn i Mo i Rana, og har innrettet økonomiplanen 2020 – 2023 for dette. Lokalt næringsliv skulle stille med tilsvarende finansiering, og staten har i Nasjonal Transportplan lagt opp til å bidra med 1,47 milliarder kroner. Anbudskonkurranse er gjennomført, og tilbudet fra Peab og Hæhre om bygging av lufthavn er antatt av Polarsirkelen Lufthavnutvikling og Rana kommune, med anleggsstart høsten 2020. 

Utvidet kommunalt ansvar
I mars i år ga Samferdselsdepartementet oppdraget med å videreføre prosessen med bygging av ny lufthavn til Avinor. Det har i ukene etter dette vært tett og god dialog mellom statlige myndigheter, samferdselsminister Knut Arild Hareide og Rana kommune. Statsråden har gitt tydelige signaler om at det forventes at lokale og regionale parter tar et utvidet ansvar for medfinansieringen. Av naturlige grunner har det blitt vanskeligere å allokere private midler til et offentlig lufthavnprosjekt i regi av Avinor samtidig som næringslivet står overfor store utfordringer knyttet til koronasituasjonen.

Økt statlig finansiering
Rådmannen anbefaler derfor kommunestyret å øke den kommunale medfinansieringen til 450 millioner kroner, som tilsvarer 20 prosent av totalkostnaden i prosjektet. Det forutsetter imidlertid at staten øker sitt bidrag tilsvarende Rana kommunes bidrag på 150 millioner for å fullfinansiere prosjektet, og at tilbudet/kontrakten med Peab og Hæhre med anleggsstart høsten 2020 blir benyttet.

- I koronasituasjonen som Norge står i nå gir prosjektet betydelig effekt på kort sikt da det stimulerer til mer aktivitet i bygg- og anleggsbransjen, samtidig som det vil gi eksisterende næringsliv utviklingsmuligheter som er etterspurt. Prosjektet vil også gi muligheter for nyetableringer av betydelig omfang på Helgeland. Her kan nevnes Freyr, som planlegger å investere 30-40 milliarder kroner i en batterifabrikk med over 2000 ansatte. Selskapet er avhengig av en ny stor lufthavn for å realisere sine planer. En ny lufthavn vil med andre ord gi både umiddelbare og varige positive effekter for næringslivet, sier Pettersen.

Utfordrer kommuneøkonomien
Det nye kommunale bidraget på 150 millioner kroner foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. Økt kommunalt bidrag til dette samfunnsprosjektet utfordrer kommuneøkonomien og gir økt risiko for drifta og tjenesteleveransen. Rådmannen anbefaler likevel en slik finansiering.

Selv om dette ikke er kommunaløkonomisk gunstig, vil det ivareta hensynet både til samfunnsbyggingen og velferdsleveransen, sier Pettersen.

Politisk behandling
Anbefalingen om økt kommunalt bidrag til ny lufthavn i Rana legges fram som sak for formannskapet i morgen og kommunestyret tirsdag 12. mai. 

Her er saken rådmannen legger fram for politisk behandling i formannskapet:

icpdfKommunalt bidrag til utbygging av ny lufthavn.pdf

Opprettet: 04.05.2020 19:08