Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Rana kommune leverer et solid årsregnskap

Olsen, Connie Slettan Endret:16.04.2020 09:35
Robert%20Pettersen%20firkant

​Rådmann Robert Pettersen

Rana kommune har ambisjoner om å være en solid og bærekraftig tjenesteyter og viktig samfunnsaktør for en positiv utvikling av regionen. Store samfunnsprosjekt som flyplass, batterifabrikk og dypvannskai skal lede regionen inn i fremtiden. Prosjektene skal Rana kommune bidra til å få realisert. 

​Rana kommune avleverer et solid årsregnskap også i 2019 – et årsregnskap som bidrar til økt vekstkraft.

Med Rana kommune som motor står regionen godt rustet for videre utvikling ved inngangen til 2020-årene. Rådmann Robert Pettersen er fornøyd med å kunne levere et regnskapsmessig overskudd på 33,8 millioner kroner.

 - En sunn og langsiktig økonomistyring er viktig for å levere gode tjenester og for å bidra til aktiv samfunnsbygging. Årsregnskapet gjør oss bedre rustet til å realisere kommunens ambisjoner, sier Pettersen.

11,5 millioner i positivt resultat
Drifta har et positivt resultat på 11,5 millioner kroner. Det er noe mindre enn overført overskudd fra 2018. Årsoppgjøret avdekket lavere pensjonsutgifter enn budsjettert, noe som også bidrar til resultatet. Ellers er driftsresultatene for fjerde år på rad preget av høyere skatteinngang enn forutsatt i statsbudsjettet.

Totale driftsinntekter i 2018 var 2,25 milliarder kroner. Det ble investert for 356 millioner kroner med store investeringer innenfor skolesektoren.

122,6 millioner i netto driftsresultat
Rana kommune leverer gode tjenester til innbyggerne. Ureviderte regnskapstall viser et netto driftsresultat på 122,6 millioner kroner. Dette utgjør 5,4 prosent av driftsinntektene i 2019, det samme som i 2018. Gode resultater over flere år gir kommunen handlingsrom og midler til egenkapital til planlagte investeringer. I 2019 overføres 56 millioner kroner til egenkapital til nye investeringer.

Planlegger nytt sykehjem
Rana kommune har i løpet av de siste årene arbeidet målrettet for å styrke økonomien og etablere gode tjenester som er tilpasset de økonomiske rammene. Kommunen gjennomfører store investeringer samtidig med en demografisk tilpasning. Det gir utfordringer fremover. Rana kommune har i likhet med andre kommuner sterk vekst i den eldre befolkningen. Det planlegges derfor å bygge et nytt sykehjem i kommende økonomiplanperiode med en investering på 250 millioner kroner og en årlig driftsramme på 55 millioner kroner.

Det er viktig med god kontroll på drifta, mener rådmann Robert Pettersen, som er spesielt fornøyd med at tjenesteområdene leverer positivt driftsresultat for fjerde år på rad. 


Opprettet: 17.02.2020 15:07