Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Vannforvaltning

  Endret:02.02.2021 15:53

Rammene for vannforvaltning i Norge er gitt i vannforskriften som setter miljømål for alt vann i Norge, og beskriver hvordan vannforvaltningen skal organiseres og foregå. Vannforskriften er norsk gjennomføring av EUs vanndirektiv. 

Miljømålene i vannforskriften har som utgangspunkt at både vassdrag, kystvann og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og restaureres med sikte på god økologisk og kjemisk tilstand. 

Organisering av vannforvaltningen i Norge legger til rette for en helhetlig og samordnet vannforvaltning, og involverer alle nivåer: lokalt (vannområder), regionalt (vannregion) og nasjonalt (departementer og direktorater), samt nordiskog europeisk samarbeid. 


Ranfjorden vannområdeRanfjorden Vannområde.jpg

Ranfjorden vannområde strekker seg fra Røssvatnet i sør til Svartisen i nord, og fra svenskegrensen i øst til øyene Tomma og Hugla i vest. Vannområdet utgjør ca 7843 km2.

Følgende kommuner ligger innenfor Ranfjorden vannområde:

  • Rana
  • Hemnes
  • Nesna
  • Hattfjelldal
  • Leirfjord

I tillegg har kommunene Vefsn, Saltdal, Lurøy og Rødøy kommune mindre areal innenfor vannområdet.


Det er laget egne nettsider for mer informasjon om arbeidet med vannforvaltningen, miljøtilstand og påvirkninger. 


Opprettet: 17.12.2018 13:23